סוכרת

סוכרת-ילד-נכה-תנאים

 • ילדים מגיל 91 ימים עד גיל 18 הנמצאים בשנה הראשונה של מחלת הסוכרת.
 • ילדים קטנים החולים בסוכרת יהיו זכאים ברציפות עד הגיעם לגיל 10.
 • ילדים מגיל 10 עד גיל 18 יהיו זכאים מעבר לשנה הראשונה, אם לא הגיעו לאיזון הסוכרת. מצב של חוסר איזון, לעניין זה, מוגדר כאחד מאלה:
  • ערך המוגלובין A1C של 8% ויותר.
  • אירועים חוזרים של היפוגליקמיה (ערכים מתחת ל-50% מ"ג).

סוכרת-ילד-נכה-בדיקות

 • דו"ח מעקב ערכי סוכר ממכשיר הגלוקומטר לחודש האחרון.
 • תוצאות עדכניות של בדיקת דם HbA1C.

סוכרת-ילד-נכה-מסמכים

 • מידע מרופא מומחה המטפל במחלקה בבית החולים (ראו הנספח הראשון בחוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 55/07: גמלת ילד נכה לילדים הסובלים מסוכרת נעורים).
  • אם הילד אושפז, יש לצרף מסמך סיכום מחלה.
 • בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, עד גיל 10 תיקבע זכאות רצופה, ולאחר גיל 10 הזכאות תיבדק אחת לשנה (ייתכנו אף מקרים של אחת לשנתיים).
 • בתביעת זכאות מעל גיל 10 יש להציג את המסמכים הרפואיים הבאים:
  • דו"ח רפואי עדכני מרופא אנדוקרינולוג המטפל בילד.
  • פלט ממחושב המכיל ערכי סוכר של 30-45 ימים (מונפק מזיכרונו של הגלוקומטר).
  • מסמך המעיד על חוסר איזון (כפי שהוגדר בסעיף תנאי הזכאות לעיל), על-פי ערך המוגלובין A1C עדכני משלושת החודשים האחרונים.

סוכרת-כללי-בדיקות

 • חלבון בשתן - תוצאה של איסוף שתן 24 שעות.
 • בדיקת קרקעית העיניים.
 • דופלר/EMG של עורקי הגפיים והצוואר.

סוכרת-כללי-מסמכים

 • תיעוד של רופא המשפחה לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד מרופא עיניים לגבי נוכחות ריטונפטיה סוכרתית.
 • בדיקת נוירולוג בשל נוכחות נוירופטיה סוכרתית.