נואל גולדנברג (talk | contribs)
Cheryl Burnat (talk | contribs)
Line 11: Line 11:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
{{שימו לב|On 16.03.2020 the government and Ministry of Finance [https://www.gov.il/he/departments/news/press_16032020_b publicized] a set of decisions.  As soon as we have exact details we will update this website.  Please wait patiently.}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
  
Line 24: Line 24:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Wage Reductions, Dismissals, Unemployment and Unpaid Leave}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Employees}}
 +
*[[:he:מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה|A Guide for Employees During the Coronavirus Outbreak Crisis]]
 
*[[:he:הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה של עובד בשל התפשטות נגיף קורונה|Reduction of Wages or Job Scope because of the Coronavirus Outbreak]]
 
*[[:he:הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה של עובד בשל התפשטות נגיף קורונה|Reduction of Wages or Job Scope because of the Coronavirus Outbreak]]
 
*[[:he:מידע לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל התפשטות נגיף קורונה|Information for an Employee Sent on Unpaid Leave because of the Coronavirus Outbreak]]
 
*[[:he:מידע לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל התפשטות נגיף קורונה|Information for an Employee Sent on Unpaid Leave because of the Coronavirus Outbreak]]
Line 31: Line 32:
 
*[[:he:מדריך בנושא פיטורים|Guide for Issues Related to Job Dismissal]]
 
*[[:he:מדריך בנושא פיטורים|Guide for Issues Related to Job Dismissal]]
 
*[[:he:אבטלה וזכויות מובטלים|Unemployment and Unemployment Rights]]
 
*[[:he:אבטלה וזכויות מובטלים|Unemployment and Unemployment Rights]]
 +
*[https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employer_info_150320/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim150320.pdf Extending tax coordination (Teum Mas) certificates for the 2019 tax year] - on the Tax Authority website
 +
*[https://www.histadrut.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA/17137819/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%3A_%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94 Workers' Union (Histadrut) Information hotline] *2383.
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
Line 41: Line 44:
 
*[https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx Loans for Small and Mid-size Businesses Suffering because of the Coronavirus Outbreak] on the Ministry of Finance website
 
*[https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx Loans for Small and Mid-size Businesses Suffering because of the Coronavirus Outbreak] on the Ministry of Finance website
 
*[https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/MoreyDerech.aspx Unemployment Pay for Tour Guides in Light of the Coronavirus Outbreak] on the National Insurance Institute website
 
*[https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/MoreyDerech.aspx Unemployment Pay for Tour Guides in Light of the Coronavirus Outbreak] on the National Insurance Institute website
 +
*[https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/avtala-marzim.aspx Unemployment Pay for Lecturers, Guides and Teachers] on the National Insurance website
 +
*[https://www.sba.org.il/hb/Pages/contact.aspx The Agency for Small and Mid-size Businesses hotline] - *8794
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Home Quarantine}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Home Quarantine}}
Line 50: Line 55:
 
*[http://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifestyle/corona-isolation.pdf Note from the Ministry of Education to Parents of Children in Quarantine]
 
*[http://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifestyle/corona-isolation.pdf Note from the Ministry of Education to Parents of Children in Quarantine]
 
*[[:he:אישורים רפואיים על היעדרות תלמיד מבית ספר או מגן הילדים|Children who Miss School are Exempt from Sick Notes for Schools and Kindergartens]]  
 
*[[:he:אישורים רפואיים על היעדרות תלמיד מבית ספר או מגן הילדים|Children who Miss School are Exempt from Sick Notes for Schools and Kindergartens]]  
 
+
*[[:he:ימי חופשה למתנדבי שירות לאומי-אזרחי#היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה|Absence of National Civil Service Volunteers because they are in Quarantine]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
Line 57: Line 62:
 
* '''Law Enforcement and Collection Authority:''' [https://www.gov.il/he/Departments/news/coronavirus Hearings and submissions are postponed]
 
* '''Law Enforcement and Collection Authority:''' [https://www.gov.il/he/Departments/news/coronavirus Hearings and submissions are postponed]
 
*'''IDF (Meitav)''': Drafts
 
*'''IDF (Meitav)''': Drafts
 +
*'''The National Insurance Institute:'''
 +
**[https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/vadot.aspx Medical committees]
 +
**[https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/corona-avoda.aspx "Proof of Life" forms]
 +
**[https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/CoronavirusUpdates.aspx Updates for Hostile Act Victims]
 +
*'''The Justice Ministry:''' [https://www.gov.il/he/error hearings and court hours]
 +
*'''The Ministry of Labor, Social Services and Social Welfare''': [https://www.gov.il/he/departments/news/molsa-news-spokesperson-17-03-2020 Services for senior citizens (as an alternative for day care centers)
 +
*'''The Ministry of Transportation and Road Safety:''' [https://www.gov.il/he/departments/alerts/postponed_courses Driving classes are postpones and drivers and vehicle licenses will be automatically renewed]
 +
*'''Ministry of Religious Services:''' [https://www.gov.il/he/departments/news/uidelinesfollowingthespreadofthecoronavirus Funerals, Weddings, Mikvas]
 
*'''Housing and Construction Authority:''' [https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman-09032020b Leniencies for people receiving a "tenant prices"]  
 
*'''Housing and Construction Authority:''' [https://www.gov.il/he/departments/news/spokesman-09032020b Leniencies for people receiving a "tenant prices"]  
 
*'''The Internal Security Authority:''' [https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-quarantine-270220 Renewing Firearms' Licenses/Refresher Courses for those with Licenses]
 
*'''The Internal Security Authority:''' [https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-quarantine-270220 Renewing Firearms' Licenses/Refresher Courses for those with Licenses]
*'''The National Insurance Institute:''' [https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/corona-avoda.aspx Submission of "Proof of Life" forms are postponed]
 
*'''Ministry of Religious Services:''' [https://www.gov.il/he/departments/news/uidelinesfollowingthespreadofthecoronavirus Funerals, Weddings, Mikvas]
 
 
*'''The Ministry of Health:''' [http://health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/05032020_4.aspx Government Licensing Exams are Postponed]
 
*'''The Ministry of Health:''' [http://health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/05032020_4.aspx Government Licensing Exams are Postponed]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Assistance for those in Quarantine}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Foreign Workers and Nursing Care Workers}}
*[https://www.facebook.com/watch/?v=155240955593395 Yad Sarah] - will deliver medical equipment to your house.  Contact 02-6444639
+
*[[:he:קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שעות טיפול בתקופת בידוד בעקבות הקורונה|Long Term Care Benefit Recipients will Receive Money instead of Care Hours During Coronavirus Quarantine Periods]]
*[https://www.facebook.com/levechad Lev Echad] - assistance in shopping, gathering medications etc.
+
*[https://www.gov.il/he/departments/news/visa_extension_16032020 Visa extensions for foreigners living in Israel] on the Population and Immigration Authority website
*[https://www.eran.org.il/ ERAN - Emotional First Aid by Telephone & Internet] - a hotline for those suffering from anxiety due to the coronavirus outbreak
+
*[https://www.gov.il/he/Departments/General/employers_request_form Online Contact form for Employers with Questions Regarding Employment of Foreign Workers and Palestinians] on the Population and Immigration Authority website
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Freezing and Delaying Payments}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Obligations and Payments}}
 +
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/new-procedure-corona-2/he/new-procedure-corona.pdf Exemption or reductions of monthly payments for employees and self-employed individuals who are undergoing insolvency proceedings]
 
*[https://www.gov.il/en/departments/news/sa150320-1 Delay in VAT Reports and Payments] on the Israel Tax Authority website
 
*[https://www.gov.il/en/departments/news/sa150320-1 Delay in VAT Reports and Payments] on the Israel Tax Authority website
 +
*[https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfTheBankingSupervisionDepartment/202006.pdf Assistance for the Financial Banking Framework] on the Bank of Israel website
 
*Freezing Mortgage Payments: [https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-time-out/37496/?fbclid=IwAR0ZuwWbhQkSlePvX8Y9ooOLHfSLleJcU7fCVX2ETUsiP6nOInslRxH91jw Bank Leumi], [https://www.bankhapoalim.co.il/he/mortgage Bank HaPoalim]
 
*Freezing Mortgage Payments: [https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-time-out/37496/?fbclid=IwAR0ZuwWbhQkSlePvX8Y9ooOLHfSLleJcU7fCVX2ETUsiP6nOInslRxH91jw Bank Leumi], [https://www.bankhapoalim.co.il/he/mortgage Bank HaPoalim]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
Line 79: Line 92:
 
*[[:he:ביטול עסקה צרכנית|Canceling a Consumer Transaction]]
 
*[[:he:ביטול עסקה צרכנית|Canceling a Consumer Transaction]]
 
*[[:he:ביטול עסקת מכר מרחוק|Long-Distance Cancellation of a Purchase]]
 
*[[:he:ביטול עסקת מכר מרחוק|Long-Distance Cancellation of a Purchase]]
 +
*[https://www.gov.il/he/departments/news/public_transportation_corona Beginning 17.03.2020 public transportation can no longer be paid for in cash] on the Transportation and Road Safety Authority website
 
*[https://www.gov.il/he/departments/news/how_to_deal_with_the_corona_epidemic Public Transportation Guidelines] on the National Authority for Public Transportation  
 
*[https://www.gov.il/he/departments/news/how_to_deal_with_the_corona_epidemic Public Transportation Guidelines] on the National Authority for Public Transportation  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
Line 89: Line 103:
  
 
== Aid organizations == <!-- ארגוני סיוע -->
 
== Aid organizations == <!-- ארגוני סיוע -->
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=Assistance for those in Quarantine}}
 +
*[https://www.facebook.com/watch/?v=155240955593395 Yad Sarah] - will deliver medical equipment to your house.  Contact 02-6444639
 +
*[https://www.facebook.com/levechad Lev Echad] - assistance in shopping, gathering medications etc.
 +
*[https://www.eran.org.il/ ERAN - Emotional First Aid by Telephone & Internet] - a hotline for those suffering from anxiety due to the coronavirus outbreak
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{הטמעת כותרת|Health and Illness#Aid organizations}}
 
{{הטמעת כותרת|Health and Illness#Aid organizations}}
 
== Government agencies == <!-- גורמי ממשל -->
 
== Government agencies == <!-- גורמי ממשל -->

Revision as of 16:01, 17 March 2020

All of the information you need regarding your rights and coronavirus

On this page we have organized the information you need to know regarding your rights and the coronvirus outbreak in Israel. It is important to stay updated on the Ministry of Health website and on the designated telegram channel. Wishing a speedy recovery to all those who are sick!


Attention
On 16.03.2020 the government and Ministry of Finance publicized a set of decisions. As soon as we have exact details we will update this website. Please wait patiently.

Exemptions for People in Quarantine

Informational Videos

Informational Video on the Ministry of Health website
Magen David Adom - Corona virus
English Video on the Ministry of Health website

Aid organizations

Assistance for those in Quarantine

  • For a list of healthcare organizations offering assistance in the area of health and illness click here.

Government agencies

Laws & Regulations

Additional publications

Credits