m (אמתי קורן העביר את הדף חדש:ריכוז מידע על מחלות ל־נתון:ריכוז מידע על מחלות בלי להשאיר הפניה)
Line 25: Line 25:
 
* תיעוד מרופא עיניים לגבי נוכחות ריטונפטיה סוכרתית.
 
* תיעוד מרופא עיניים לגבי נוכחות ריטונפטיה סוכרתית.
 
* בדיקת נוירולוג בשל נוכחות נוירופטיה סוכרתית.
 
* בדיקת נוירולוג בשל נוכחות נוירופטיה סוכרתית.
 +
 +
== לב ==
 +
===לב-ילד-נכה-בדיקות===
 +
* אקו לב עדכני.
 +
===לב-ילד-נכה-מסמכים===
 +
* תיעוד עדכני מקרדיולוג ילדים ובחינה האם הילד עבר פעילות פולשנית/ ניתוחית.
 +
===לב-כללי-בדיקות===
 +
* מבחן מאמץ.
 +
* אקו לב.
 +
* בדיקת הולטר.
 +
* EKG.
 +
===לב-כללי-מסמכים===
 +
* תיעוד של קרדיולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 +
* עדות לצינתור.
 +
* עדות להשתלת מעקפים.
 +
* עדות לאריטמיות (ליקוי בקצב).
 +
* סיכומי אשפוזים.
 +
 +
== אירוע מוחי ==
 +
===אירוע-מוחי-כללי-בדיקות===
 +
* CT/ MRI מוח.
 +
* דופלר עורקי צוואר.
 +
===אירוע-מוחי-כללי-מסמכים===
 +
* תיעוד מנוירולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 +
* סיכומי אשפוז ושיקום.
 +
* מכתב עדכני למצב הנוכחי.

Revision as of 20:36, 10 February 2015

סוכרת

סוכרת-ילד-נכה-תנאים

 • ילדים מגיל 91 ימים עד גיל 18 הנמצאים בשנה הראשונה של מחלת הסוכרת.
 • ילדים קטנים החולים בסוכרת יהיו זכאים ברציפות עד הגיעם לגיל 10.
 • ילדים מגיל 10 עד גיל 18 יהיו זכאים מעבר לשנה הראשונה, אם לא הגיעו לאיזון הסוכרת. מצב של חוסר איזון, לעניין זה, מוגדר כאחד מאלה:
  • ערך המוגלובין A1C של 8% ויותר.
  • אירועים חוזרים של היפוגליקמיה (ערכים מתחת ל-50% מ"ג).

סוכרת-ילד-נכה-בדיקות

 • דו"ח מעקב ערכי סוכר ממכשיר הגלוקומטר לחודש האחרון.
 • תוצאות עדכניות של בדיקת דם HbA1C.

סוכרת-ילד-נכה-מסמכים

 • מידע מרופא מומחה המטפל במחלקה בבית החולים (ראו הנספח הראשון בחוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 55/07: גמלת ילד נכה לילדים הסובלים מסוכרת נעורים).
  • אם הילד אושפז, יש לצרף מסמך סיכום מחלה.
 • בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, עד גיל 10 תיקבע זכאות רצופה, ולאחר גיל 10 הזכאות תיבדק אחת לשנה (ייתכנו אף מקרים של אחת לשנתיים).
 • בתביעת זכאות מעל גיל 10 יש להציג את המסמכים הרפואיים הבאים:
  • דו"ח רפואי עדכני מרופא אנדוקרינולוג המטפל בילד.
  • פלט ממחושב המכיל ערכי סוכר של 30-45 ימים (מונפק מזיכרונו של הגלוקומטר).
  • מסמך המעיד על חוסר איזון (כפי שהוגדר בסעיף תנאי הזכאות לעיל), על-פי ערך המוגלובין A1C עדכני משלושת החודשים האחרונים.

סוכרת-כללי-בדיקות

 • חלבון בשתן - תוצאה של איסוף שתן 24 שעות.
 • בדיקת קרקעית העיניים.
 • דופלר/EMG של עורקי הגפיים והצוואר.

סוכרת-כללי-מסמכים

 • תיעוד של רופא המשפחה לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד מרופא עיניים לגבי נוכחות ריטונפטיה סוכרתית.
 • בדיקת נוירולוג בשל נוכחות נוירופטיה סוכרתית.

לב

לב-ילד-נכה-בדיקות

 • אקו לב עדכני.

לב-ילד-נכה-מסמכים

 • תיעוד עדכני מקרדיולוג ילדים ובחינה האם הילד עבר פעילות פולשנית/ ניתוחית.

לב-כללי-בדיקות

 • מבחן מאמץ.
 • אקו לב.
 • בדיקת הולטר.
 • EKG.

לב-כללי-מסמכים

 • תיעוד של קרדיולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • עדות לצינתור.
 • עדות להשתלת מעקפים.
 • עדות לאריטמיות (ליקוי בקצב).
 • סיכומי אשפוזים.

אירוע מוחי

אירוע-מוחי-כללי-בדיקות

 • CT/ MRI מוח.
 • דופלר עורקי צוואר.

אירוע-מוחי-כללי-מסמכים

 • תיעוד מנוירולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • סיכומי אשפוז ושיקום.
 • מכתב עדכני למצב הנוכחי.