ניתן להעתיק את הטקסט הבא לדף בו רוצים להשתמש בתבנית, ואז למלא את הפרטים:

{{תיבת משתמש
|תמונה=
|ארגון=
|מקצוע=
|דואל=
|טלפון=
|סטטוס=
|תאריך הצטרפות=
}}