הקדמה:

אבחון דידקטי הוא כלי לאיתור קשיים ויכולות בלמידה וזיהוי הדרכים להתמודדות איתם
האבחון חיוני לקבלת התאמות במבחנים לתלמידי בית הספר וסיוע לימודי במסגרת מתי"א
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אבחון דידקטי הינו תהליך של זיהוי ומיפוי מיומנויות, התנהגויות ואסטרטגיות למידה של המאובחן.

 • מטרות האבחון הן: לאתר קשיים וליקויי למידה, לנסות להסביר, ככל הניתן, את מקורם ולמפות נקודות חוזק ונקודות אותן יש לחזק (הקשיים והלקויות).
 • האבחון מאפשר לבנות תכנית התערבות מתאימה, שתאפשר למאובחן לצמצם פערים, להתקדם ולשפר הישגים, תוך התחשבות בקשייו מחד וביכולותיו מאידך.
 • אבחון דידקטי חיוני לקבלת התאמות במבחנים לתלמידי בית הספר (כגון הארכת זמן במבחן ואפשרות להיבחן בע"פ) עפ"י דרישות משרד החינוך וכן לקבלת סיוע לימודי במסגרת מתי"א.
 • לעתים משלבים אבחון זה יחד עם אבחון פסיכולוגי - לאבחון פסיכודידקטי - במטרה לקבל תמונה רחבה יותר של הקשיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים מעל גיל 6, בוגרים ומבוגרים.

למי ואיך פונים

 • מומלץ לפנות למכון מוכר שבו אנשי מקצוע בעלי תעודות M.A בלקויות למידה ו/או תעודת מאבחן ליקויי למידה.
 • חשוב שהמאבחן יהיה מוכר על-ידי משרד החינוך.

סוגי אבחונים

אבחון דידקטי כללי בשפה

 • אבחון המהווה בסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. אבחון זה בא לבדוק בראש ובראשונה אם קיימת לקות למידה.
 • האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.
 • היות וישנה חשיבות מכרעת לעריכת אבחון המותאם לשפת האם, דוברי ערבית יכולים לעבור אבחון דידקטי שייערך על-ידי מאבחנות דוברות השפה.

אבחון דידקטי במתמטיקה

 • מטרת האבחון לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה).
 • האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל.
 • אבחון זה נערך בהמשך לאבחון הדידקטי הכללי בעברית.

אבחון דידקטי באנגלית

 • האבחון מיועד לתלמידים החשים קשיים בלימוד השפה האנגלית, במטרה לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שנייה.
 • האבחון בודק את רמת הידע, אוצר המלים וכישורי הקריאה ואת הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל.
 • אבחון זה נערך בהמשך לאבחון הדידקטי הכללי בעברית.

סיוע במימון האבחונים

 • בשל עלותם הגבוהה של האבחונים, לא כל משפחה יכולה לעמוד בתשלום עבור אבחון פרטי.
 • בחלק מהרשויות המקומיות פועלים מרכזי אבחון ותמיכה ללקויי למידה. מומלץ לברר ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים באם היא מפעילה מרכז אבחון.
 • משרד החינוך מממן אבחונים למשפחות מעוטות הכנסה.
 • משרד הביטחון מממן אבחונים ליתומי משפחות שכולות.
 • חלק מהביטוחים המשלימים של קופות החולים מסבסדים את האבחון:
 • אגודת ניצן מממנת, באישור ועדת מלגות, אבחונים בסניפי ניצן (בעיקר בפריפריה) לתלמידים ממשפחות הזקוקות לסיוע.
 • קרן טליה למען ילדים - מסייעת במימון האבחונים לתלמידי תיכון.

שלבי ההליך

 • הליך האבחון מורכב משלושה שלבים עיקריים:
 1. מילוי שאלונים (גם על-ידי המורה).
 2. שיחת פתיחה המיועדת לבירור סיבת הפנייה והרקע ההתפתחותי והלימודי של הילד.
 3. אבחון הנערך במפגש אחד עד שניים, בדרך כלל - באופן פרטני.

חשוב לדעת

 • בישראל לא קיים רישוי פורמלי לאנשי מקצוע מתחום לקויות הלמידה, ולכן יש להתבסס על תעודות השכלה והמלצות.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות אגודת ניצן.