פורטל זה מלווה את המובטל לאורך הדרך, החל בהגשת התביעה לדמי אבטלה, המהווים סכום שיסייע לו להמשיך ולכלכל את עצמו ואת משפחתו בזמן חיפושו אחר משרה אחרת, ועד להשתלבות בעבודה חדשה בעזרת שירות התעסוקה.


לאחר פיטורין או איבוד מקור הפרנסה, לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק העבודה. שימו לב שלמי שהוחלט כי אינו זכאי לדמי אבטלה, מומלץ לבדוק האם הוא זכאי להבטחת הכנסה או לברר זכויות אחרות המגיעות לו בפורטל עוני ואנשים במצוקה כלכלית.

לזכויות ומידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל התעסוקה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים