תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

Poor legs.jpg

לאחר פיטורין או איבוד מקור הפרנסה, לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק העבודה בישראל.

פורטל זה מלווה את המובטל לאורך הדרך, החל בהגשת התביעה לדמי אבטלה, המהווים סכום שיסייע לו להמשיך ולכלכל את עצמו ואת משפחתו בזמן חיפושו אחר משרה אחרת, ועד להשתלבות בעבודה חדשה בעזרת שירות התעסוקה.לזכויות ומידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל התעסוקה.

למי שהוחלט כי אינו זכאי לדמי אבטלה, מומלץ לבדוק האם הוא זכאי להבטחת הכנסה או לברר זכויות אחרות המגיעות לו בפורטל עוני. תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


תגיות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאליתבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי