Cheryl Burnat (שיחה | תרומות)
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
|מידע =  בעלי רכב הנושא [[תג חניה לנכה]] זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת, בהתאם לתנאים שיפורטו
 
|מידע =  בעלי רכב הנושא [[תג חניה לנכה]] זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת, בהתאם לתנאים שיפורטו
שורה 7: שורה 7:
 
|ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 
|ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1= [https://www.gov.il/blobFolder/service/disability_parking_badge/he/Request_disability_parking_badge.pdf בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי]
 
| 1= [https://www.gov.il/blobFolder/service/disability_parking_badge/he/Request_disability_parking_badge.pdf בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי]

גרסה מ־23:22, 29 בנובמבר 2018

הקדמה:

בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת, בהתאם לתנאים שיפורטו
סכום האגרה המופחתת הוא 27 ש"ח בלבד

בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת בסך 27 ש"ח בלבד, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • אם משויכים לאותו תג חניה שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, ניתן לקבל את ההטבה רק עבור אחד מהרכבים.

מי זכאי?

 • בעל רכב שנושא תג חניה לנכה, בתנאי שהרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.
  • במקרה של בני זוג שאינם רשומים כנשואים, נדרש אחד מהמסמכים הבאים:
   • חוזה או הסכם נישואין
   • הסכם ממון
   • תצהיר מעורך דין כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
  • האפוטרופוס של הנכה יכול להיות:

סוג הרכב

 • הרכב שניתן לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת יכול להיות כל אחד מאלה:
  • רכב נוסעים פרטי
  • רכב פרטי דו-שימושי
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג
  • אוטובוס זעיר פרטי
  • אופנוע
 • הרכב אינו יכול לשמש לצורכי עסק או מסחר.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לאגרת רישוי מופחתת ("פטור מאגרת רישוי") מוגשת על גבי טופס הבקשה לתג חניה לנכה.
 • לפרטים נוספים על התהליך ראו תג חניה לנכה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • היום הקובע לצורך ביצוע ההחזר, יהיה היום שבו אושרה הנכות, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי. ישנה גם אפשרות למלא ולשלוח טופס מקוון (פועל רק בדפדפן Internet Explorer בגרסה 11).
 • אל הטופס יש לצרף:
  • צילום צ'ק (ריק) לאימות נתוני הבנק
  • צילום תעודת זהות וספח
  • צילום רישיון רכב
 • הורה שהוא אפוטרופוס לנכה מעל גיל 18, יצרף את צו המינוי בחותמת בית משפט.
 • יש לשלוח את הבקשה למשרד הרישוי הקרוב.
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל- 6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים