במסגרת מחויבותנו לשקיפות אירגונית אנחנו חושפים לא רק נתוני עבר אלא גם מידע על השנה השוטפת.

תקציב

 • התקציב המאושר ל-2013 הינו כ-2.5 מליון שקל כולל כ-800,000 ש"ח הוצאות בשווה כסף (in-kind).
 • בפועל אנחנו מוציאים תזרימית כ-110-120,000 ש"ח לחודש
 • התקציב מבוסס על:
  • 11 עובדים בשכר, רובם בחלקיות משרה
  • עבודת מנכ"ל בהתנדבות
  • הוצאות משרד מינימליות
 • כמעט כל התקציב יוצא להוצאות שכר

שכר

 • שכר העובדים ברוטו, בהנחה שכולם עובדים במשרה מלאה (180 שעות) נע בין כ-7,000 ש"ח ל-17,000 ש"ח
 • במציאות רוב העובדים עובדים במשרה חלקית
 • כנאמר כבר במספיק מקומות, עבודת המנכ"ל נעשית בהתנדבות

תרומות והכנסות - שנת 2013 - נתונים שוטפים מעודכנים ל-31/12/2013

תרומות למיזם (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
משפחת קורן 250,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010. מתוך זה 100,000 ש"ח החזר הלוואה מסוף 2012.
קרן חברתית מובילה 257,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
קרן גנדיר 120,000 ש"ח התמקדות בזכויות צעירים, המשך תמיכה מ-2012
קרן גלילאו 100,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 55,000 ש"ח
הקרן החדשה לישראל 62,000 ש"ח מענק 2012/2013 ומענק 2013/2014. המשך תמיכה מ-2010
מיטב-דש בע"מ 40,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
קרן פעמי תיקווה 10,000 ש"ח
הבנק הבינלאומי הראשון 10,000 ש"ח
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 35,000 ש"ח כולל תרומות דרך עיגול לטובה ומתן

פרוייקטים משותפים

שותף הפרוייקט סכום הערות
הקרן לידידות 37,000 ש"ח תרגום זכויות בריאות לאנגלית יחד עם עמותת שירה פרנסקי
הקרן לידידות 37,000 ש"ח השלמת פרוייקט הדרכת עובדות מח' לשירותים חברתיים על שימוש באתר 'כל זכות' - 2012
מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל 221,000 ש"ח
מיזם זכויות במצב חירום עם דגש על תרגום לערבית ואמהרית 35,000 ש"ח בסיוע שתי"ל

תרומות נוספות