שורה 13: שורה 13:
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=מושגים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=מושגים}}
*[[חדש:זיהום אוויר]]
+
* [[חדש:זיהום אוויר]]
*[[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
+
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
*[[חדש:מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
+
* [[חדש:מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
*[[חדש: אזור נפגע זיהום אוויר]]
+
* [[חדש: אזור נפגע זיהום אוויר]]
 +
* [[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
*[[חדש:גריטת רכבים]]
+
* [[חדש:גריטת רכבים]]
*[[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
+
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
*[[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
+
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
  
  
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
*[[חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
+
* [[חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
 
+
* [[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
*[[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
+
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
 
+
* [[חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר]]
*[[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
+
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
 
 
*[[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
 
 
 
*[[חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר]]
 
 
 
*[[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
 
 
 
  
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
*[[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
+
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
*[[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
*[[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
+
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
*[[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
+
* [[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
*[[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
+
* [[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
*[[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
+
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
*[[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
+
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
*[[חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
+
* [[חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
 +
 
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
  

גרסה מ־14:35, 29 באוקטובר 2012

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:גריטת רכבים
 • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
 • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר
 • חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק
 • חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים
 • חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר
 • חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר
 • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • חדש:פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות
 • חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תגיות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי