מ (עדכון עיצוב לפורטלים)
מ (עדכון עיצוב לטבלת הזכויות בפורטלים)
שורה 18: שורה 18:
  
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=מושגים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 
* [[חדש:זיהום אוויר]]
 
* [[חדש:זיהום אוויר]]
 
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
 
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
שורה 25: שורה 25:
 
* [[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
 
* [[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
 
   
 
   
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
 
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
 
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
 
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
 
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
שורה 31: שורה 33:
 
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
 
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
 
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
 
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
 
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
 
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
שורה 38: שורה 42:
 
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
 
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
 
* [[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
 
* [[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 
* [[חדש:גריטת רכבים]]
 
* [[חדש:גריטת רכבים]]
 
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
 
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
 
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
 
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
 +
 
  
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}

גרסה מ־16:49, 1 באפריל 2014

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

הקדמה:

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


מושגים

תלונות והליכים משפטיים

 • חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר
 • חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים
 • חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר
 • חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי

זיהום אוויר בסביבת המגורים

 • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • חדש:פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות


זיהום אוויר ממפעלי תעשייה

 • חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק

זיהום אוויר מכלי רכב

 • חדש:גריטת רכבים
 • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
 • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות

זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטניםארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי