שורה 53: שורה 53:
 
* [[אזרחים למען הסביבה]]
 
* [[אזרחים למען הסביבה]]
 
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
 
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
* [http://www.zalul.org.il/ צלול]
 
 
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
 
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]

גרסה מ־09:23, 28 בספטמבר 2017

מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר

הזכות לאוויר נקי המוסדרת בחוק מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זיהום אוויר בסביבת המגורים

  • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
  • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
  • חדש:הכנת תכנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר ברשות מקומית

זיהום אוויר באתרי פסולת ובסביבה חקלאית

  • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
  • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות

תלונות והליכים משפטיים

זיהום אוויר ממפעלי תעשייה

  • חדש:הסדרת פליטה לאוויר ממפעלים ועסקים

זיהום אוויר מכלי רכב

  • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
  • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות

מידע כללי

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים