מ (חדש:משתמש:אריאל פריאנטה/אוויר נקי ומניעת זיהום אוויר הועבר לחדש:אוויר נקי ומניעת זיהום אוויר: תיקון העברה)
שורה 16: שורה 16:
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות}}
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/הגבלת זיהום מכלי רכב]]
+
*[[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
*[[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
+
*[[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
+
*[[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
+
*[[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
  
  
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=הליכים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=הליכים}}
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
+
*[[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
+
*[[חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
+
*[[חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
  
  
שורה 33: שורה 33:
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=נתוני איכות אוויר}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=נתוני איכות אוויר}}
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני פליטה מזהמת]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
+
*[[חדש:פרסום נתוני פליטה מזהמת]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
+
*[[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
+
*[[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות קשורות}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות קשורות}}
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/גריטת רכבים]]
+
*[[חדש:גריטת רכבים]]
  
  
שורה 59: שורה 59:
  
 
==חוקים ותקנות==
 
==חוקים ותקנות==
* [[משתמש:אריאל פריאנטה/פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
+
* [[חדש:פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
* [[משתמש:אריאל פריאנטה/מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]  
+
* [[חדש:מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]  
 
*[[חוק למניעת מפגעים]] התשכ"א, 1961 (נקרא גם "חוק כנוביץ")  
 
*[[חוק למניעת מפגעים]] התשכ"א, 1961 (נקרא גם "חוק כנוביץ")  
 
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]], תשכ"ב-1962 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR01_0.pdf]
 
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]], תשכ"ב-1962 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR01_0.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי־רכב)]], התשכ"ג-1963 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir07_1.pdf]
+
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי־רכב)]], התשכ"ג-1963 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir07_1.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג')]], התשכ"ג-1963  [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR08_0.pdf]
+
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג')]], התשכ"ג-1963  [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR08_0.pdf]
 
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]], תשל"ב-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR03_0.pdf]
 
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]], תשל"ב-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR03_0.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר)]], התשל"א-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir02_0.pdf]
+
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר)]], התשל"א-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir02_0.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)]], תש"ן-1990 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR04_0.pdf]
+
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)]], תש"ן-1990 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR04_0.pdf]
 
*[[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]], תשנ"ב-1992 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/mifga05_1.pdf]
 
*[[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]], תשנ"ב-1992 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/mifga05_1.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)]], תשנ"ג-1993 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet07_1.pdf]
+
*[[חדש:תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)]], תשנ"ג-1993 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet07_1.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)]], תשס"א-2001 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR09_1.pdf]
+
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)]], תשס"א-2001 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR09_1.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/חוק תובענות ייצוגיות]], תשס"ו-2006
+
*[[חדש:חוק תובענות ייצוגיות]], תשס"ו-2006
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/חוק אוויר נקי]], תשס"ח-2008 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir25_1.pdf]
+
*[[חדש:חוק אוויר נקי]], תשס"ח-2008 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir25_1.pdf]
*[[משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)]], תשס"ט-2009 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir27_1.pdf]
+
*[[חדש:תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)]], תשס"ט-2009 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir27_1.pdf]
  
 
==הרחבות ופרסומים==
 
==הרחבות ופרסומים==

גרסה מ־16:34, 15 במאי 2011

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/רמות זיהום אוויר מקסימאליות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
 • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר
 • חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזקתבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:פרסום נתוני פליטה מזהמת - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:גריטת רכבים


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תגיות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי