(65 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{פורטל/נתיב}} <!--ראו הנחיות ב[[תבנית:פורטל/נתיב]]-->
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
{{פורטל ראשוני}}
+
{{תקציר |כותרת=מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר |תוכן=
{{פורטל/תחילת טור ימני}}
+
הזכות לאוויר נקי המוסדרת [[חוק אוויר נקי|בחוק]] מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/localunits.pdf  יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות].
[[קובץ:Cloud.jpg|ממוזער|שמאל]]
+
}}
*הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
+
{{ראו גם
*זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.  
+
|1= [[איכות הסביבה]]
*[[חוק אוויר נקי]] הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.  
+
|2= [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
*[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] מופקד על מניעת זיהום אויר.
+
|3= [[בריאות ומחלות]]
 
+
}}
 
+
{{עצם העניין/סיום}}
{{פורטל/סיום חלק עליון}}
 
 
 
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=מושגים}}
 
* [[חדש:זיהום אוויר]]
 
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
 
* [[חדש:מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
 
* [[חדש: אזור נפגע זיהום אוויר]]
 
* [[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
 
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
 
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
 
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
 
* [[חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר]]
 
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
 
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
* [[איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
+
* [[איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
* [[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
+
* [[הכנת תכנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר ברשות מקומית]]
* [[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
 
  
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר באתרי פסולת ובסביבה חקלאית}}
 +
* [[איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 +
* [[איסור על שריפת יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
* [[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
+
* [[הגשת תלונה על מפגע סביבתי לרשויות]]
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
+
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/local-environmental-units2018.xlsx  פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה]
* [[חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר]]
+
* [[הגשת תביעה פרטית נגד מזהמים]]
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לפי חוק אוויר נקי]]
+
* [[הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
* [[חדש:גריטת רכבים]]
+
* [[הסדרת פליטה לאוויר ממפעלים ועסקים]]
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
 
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 +
* [[הגבלת זיהום מכלי רכב]]
 +
* [[פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מידע כללי}}
 +
* [[זיהום אוויר]]
 +
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות)]]
 +
* [[מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
 +
* [[איסור על זיהום אוויר]]
 +
* [[פרסום נתוני איכות האוויר]]
 +
* [http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx נתוני איכות האוויר מהמערך הארצי לניטור האוויר]
 +
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/EnvAirForecasting.aspx תחזית איכות אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 +
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
  
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* [http://www.adamteva.org.il/ '''אדם טבע ודין''']
+
* [http://www.adamteva.org.il/ אדם טבע ודין]
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ '''גרינפיס''']
+
* [[אזרחים למען הסביבה]]
* [http://www.zalul.org.il/ '''צלול''']
+
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
+
* [[הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל-אביב]]
* [[הקואליציה לבריאות הציבור]]
 
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
*[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה''']
+
* [http://www.sviva.gov.il/SUBJECTSENV/SVIVAAIR/Pages/default.aspx המשרד להגנת הסביבה - אגף איכות אוויר ושינוי אקלים]
*משרד התעסוקה, מסחר ותעשייה
+
* [[משרד הכלכלה והתעשייה]]
*משרד המדע והטכנולוגיה
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology משרד המדע והטכנולוגיה]
*רשות הטבע והגנים
 
  
==תקדימים משפטיים==
+
<!--== פסקי דין ==
 
+
-->
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק אוויר נקי]]
 
* [[חוק אוויר נקי]]
* [[חדש:פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_001.htm חוק למניעת מפגעים, תשכ-1961]
* [[חדש:מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_002.htm חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992]
*[[חוק למניעת מפגעים]] התשכ, 1961 (נקרא גם "חוק כנוביץ")
+
* [[פקודת הנזיקין]]
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]], תשכ"ב-1962 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR01_0.pdf]
+
* [[חוק תובענות ייצוגיות]]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי־רכב)]], התשכ"ג-1963 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir07_1.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_336.htm תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), תש"ע-2010]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג')]], התשכ"ג-1963  [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR08_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_746.htm תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), תשע"ב-2012]
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]], תשל"ב-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR03_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_747.htm תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשס"א-2001]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר)]], התשל"א-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir02_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_005.htm תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), התשכ"ג-1963]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)]], תש"ן-1990 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR04_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_193.htm תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט 2009]
*[[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]], תשנ"ב-1992 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/mifga05_1.pdf]
+
* [[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]]
*[[חדש:תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)]], תשנ"ג-1993 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet07_1.pdf]
+
* [[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)]], תשס"א-2001 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR09_1.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_008.htm תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972]  
*[[חדש:חוק תובענות ייצוגיות]], תשס"ו-2006
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_011.htm תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990]
*[[חדש:חוק אוויר נקי]], תשס"ח-2008 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir25_1.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_055.htm תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993]
*[[חדש:תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)]], תשס"ט-2009 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir27_1.pdf]
 
 
 
==הרחבות ופרסומים==
 
<!--
 
==מן העיתונות==
 
-->
 
 
== תגיות ==
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{פורטל/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{פורטל/תחילת טור שמאלי}}
 
{{פורטל/ראו גם
 
|1=
 
|2=
 
}}
 
{{סטטוס | בעבודה}} <!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = פתיח לדוגמה
 
| תוכן = תוכן התיבה
 
| קישור = ערך לפרטים נוספים
 
| סוג = כסף
 
}}
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = פתיח נוסף לדוגמה
 
| תוכן = תוכן התיבה
 
| קישור = ערך לפרטים נוספים
 
| סוג = זכות
 
}}
 
{{פורטל/חדשות
 
| 1 = 18.10.2012, ynet: [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4293654,00.html '''כתבה על הסכם פשרה בעקבות הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית''']
 
| 2 = 11.06.2012, ynet: [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4239147,00.html '''ניתן לתבוע על זיהום אוויר''']
 
| 3 = 31.07.2008, וואלה: [http://finance.walla.co.il/?w=//1322508 '''המדינה תפצה עובדים שנפגעו מזיהום אוויר''']
 
}}
 
{{פורטל/פורומים
 
| 1 =
 
}}
 
{{פורטל/שאלות נפוצות
 
| 1 =
 
}}
 
{{פורטל/קהילת הידע |שם קהילת הידע}} <!-- ציינו כפרמטר את שם קהילת הידע, כטקסט פשוט (לא קישור). השאירו ריק כדי להעלים את התיבה (כאשר אין קהילה עדיין) -->
 
  
{{פורטל/סיום טור שמאלי}}
+
==הרחבות ופרסומים== <!-- מוטמע בערכים של הפורטל -->
 +
* [http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=1194&ArticleID=1799&dbsAuthToken זיהום אוויר] באתר אדם טבע ודין.
 +
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Enforcement/Pages/PoliceEnvUnit.aspx יחידת משטרת ישראל לאיכות הסביבה] באתר המשרד להגנת הסביבה.
  
 +
==Metadata==
 +
<!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
[[קטגוריה:איכות הסביבה]]
+
[[קטגוריה:איכות סביבה]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 +
[[AR:الهواء الطلق وحظر تلويث الجو]]

גרסה אחרונה מ־17:38, 31 ביולי 2019

מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר

הזכות לאוויר נקי המוסדרת בחוק מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים