(42 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{פורטל ראשוני}}
 
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |כותרת=מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר |תוכן=
*הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
+
הזכות לאוויר נקי המוסדרת [[חוק אוויר נקי|בחוק]] מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/localunits.pdf  יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות].
*זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.  
+
}}
*[[חוק אוויר נקי]] הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.  
 
*[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] מופקד על מניעת זיהום אויר.
 
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
|1=
+
|1= [[איכות הסביבה]]
|2=
+
|2= [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
 +
|3= [[בריאות ומחלות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
+
 
* [[חדש:זיהום אוויר]]
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות)]]
+
* [[איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
* [[חדש:מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
+
* [[איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
* [[חדש:עבירה או עוולה על חוק אוויר נקי]]
+
* [[הכנת תכנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר ברשות מקומית]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר באתרי פסולת ובסביבה חקלאית}}
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
+
* [[איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
* [[חדש: פתיחה בהליכים פרטיים כנגד מזהמים]]
+
* [[איסור על שריפת יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות]]
* [[חדש:הגשת תביעה כנגד מנהלים בחברה שגרמה לזיהום אוויר]]
 
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי]]
 
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
* [[הגשת תלונה על מפגע סביבתי לרשויות]]
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
+
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/local-environmental-units2018.xlsx  פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה]
* [[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
+
* [[הגשת תביעה פרטית נגד מזהמים]]
* [[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
+
* [[הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי]]
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיק]]
 
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
* [[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
+
* [[הסדרת פליטה לאוויר ממפעלים ועסקים]]
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
* [[חדש:גריטת רכבים]]
+
* [[הגבלת זיהום מכלי רכב]]
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
+
* [[פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
 
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מידע כללי}}
 
+
* [[זיהום אוויר]]
 
+
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות)]]
 
+
* [[מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
 +
* [[איסור על זיהום אוויר]]
 +
* [[פרסום נתוני איכות האוויר]]
 +
* [http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx נתוני איכות האוויר מהמערך הארצי לניטור האוויר]
 +
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/EnvAirForecasting.aspx תחזית איכות אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* [http://www.adamteva.org.il/ '''אדם טבע ודין''']
+
* [http://www.adamteva.org.il/ אדם טבע ודין]
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ '''גרינפיס''']
+
* [[אזרחים למען הסביבה]]
* [http://www.zalul.org.il/ '''צלול''']
+
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
+
* [[הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל-אביב]]
* [[הקואליציה לבריאות הציבור]]
 
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
*[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה''']
+
* [http://www.sviva.gov.il/SUBJECTSENV/SVIVAAIR/Pages/default.aspx המשרד להגנת הסביבה - אגף איכות אוויר ושינוי אקלים]
*משרד התעסוקה, מסחר ותעשייה
+
* [[משרד הכלכלה והתעשייה]]
*משרד המדע והטכנולוגיה
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology משרד המדע והטכנולוגיה]
*רשות הטבע והגנים
 
 
 
== פסקי דין ==
 
  
 +
<!--== פסקי דין ==
 +
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק אוויר נקי]]
 
* [[חוק אוויר נקי]]
* [[חדש:פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_001.htm חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961]
* [[חדש:מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_002.htm חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992]
*[[חוק למניעת מפגעים]] התשכ"א, 1961 (נקרא גם "חוק כנוביץ")
+
* [[פקודת הנזיקין]]
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]], תשכ"ב-1962 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR01_0.pdf]
+
* [[חוק תובענות ייצוגיות]]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי־רכב)]], התשכ"ג-1963 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir07_1.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_336.htm תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), תש"ע-2010]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג')]], התשכ"ג-1963 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR08_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_746.htm תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), תשע"ב-2012]
*[[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]], תשל"ב-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR03_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_747.htm תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשס"א-2001]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר)]], התשל"א-1972 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir02_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_005.htm תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), התשכ"ג-1963]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)]], תש"ן-1990 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR04_0.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_193.htm תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט 2009]
*[[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]], תשנ"ב-1992 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/mifga05_1.pdf]
+
* [[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים)]]
*[[חדש:תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)]], תשנ"ג-1993 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet07_1.pdf]
+
* [[תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)]]
*[[חדש:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)]], תשס"א-2001 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/AVIR09_1.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_008.htm תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972]
*[[חדש:חוק תובענות ייצוגיות]], תשס"ו-2006
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_011.htm תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990]
*[[חדש:חוק אוויר נקי]], תשס"ח-2008 [http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/אוויר/avir25.pdf]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_055.htm תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993]
*[[חדש:תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)]], תשס"ט-2009 [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir27_1.pdf]
 
 
 
==הרחבות ופרסומים==
 
<!--
 
==מן העיתונות==
 
-->
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
  
 +
==הרחבות ופרסומים== <!-- מוטמע בערכים של הפורטל -->
 +
* [http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=1194&ArticleID=1799&dbsAuthToken זיהום אוויר] באתר אדם טבע ודין.
 +
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Enforcement/Pages/PoliceEnvUnit.aspx יחידת משטרת ישראל לאיכות הסביבה] באתר המשרד להגנת הסביבה.
  
<!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
+
==Metadata==
 +
<!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 
[[קטגוריה:איכות סביבה]]
 
[[קטגוריה:איכות סביבה]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 +
[[AR:الهواء الطلق وحظر تلويث الجو]]

גרסה אחרונה מ־17:38, 31 ביולי 2019

מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר

הזכות לאוויר נקי המוסדרת בחוק מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים