מ (החלפת טקסט – "\{\{(.*)סיום טור ימני\}\}" ב־"==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!--> {{$1סיום טור ימני}}")
שורה 12: שורה 12:
  
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=הגדרות}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=חוקים והגדרות}}
 
*[[חדש:ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
 
*[[חדש:ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
*[[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
+
*[[חדש:גריטת רכבים]]
 
*[[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
 
*[[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
*[[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
*[[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
*[[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
 
*[[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
*[[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
 
  
  
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=הליכים}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
*[[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
 
 
*[[חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
 
*[[חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר]]
*[[חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
+
 
 +
*[[חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסק]]
  
  
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=נתוני איכות אוויר}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | ראשון=כן | כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
 +
*[[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
 +
*[[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
 +
*[[חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר]]
 
*[[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
 
*[[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]] - רלוונטי גם לחופש המידע!
*[[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
+
*[[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 +
*[[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות]]
 +
*[[חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק]]
 +
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר ממסחר ועסקים קטנים}}
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זכויות קשורות}}
 
*[[חדש:גריטת רכבים]]
 
  
  
שורה 49: שורה 50:
 
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
 
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
 
* [[הקואליציה לבריאות הציבור]]
 
* [[הקואליציה לבריאות הציבור]]
 +
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==

גרסה מ־15:41, 10 במאי 2012

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חדש:חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:גריטת רכבים
 • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
 • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר
 • חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסקתבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • חדש:פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות
 • חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תגיות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי