שורה 12: שורה 12:
  
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=חוקים והגדרות}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן| כותרת=מושגים}}
 
*[[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
 
*[[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימאליות)]]
*[[חוק אוויר נקי]]
 
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
שורה 62: שורה 61:
  
 
==חוקים ותקנות==
 
==חוקים ותקנות==
 +
* [[חוק אוויר נקי]]
 
* [[חדש:פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
 
* [[חדש:פקודת הנזיקין (נוסח חדש)]]
 
* [[חדש:מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]  
 
* [[חדש:מפקודת התעבורה (נוסח חדש) ]](החלקים הרלוונטים) [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/avir26_2.pdf]  

גרסה מ־19:56, 15 במאי 2012

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חדש:חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:גריטת רכבים
 • חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב
 • חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר
 • חדש:הגבלת זיהום ממפעלים ובתי עסקתבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • חדש:הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • חדש:פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיות
 • חדש:תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזק

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תגיות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי