(32 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
{{תקציר | כותרת='''הפורטל מרכז מידע בנושא האוויר שכולנו נושמים.'''}}
+
{{תקציר |כותרת=מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר |תוכן=
הזכות לאוויר נקי מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד.<br />
+
הזכות לאוויר נקי המוסדרת [[חוק אוויר נקי|בחוק]] מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. [http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/localunits.pdf  יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות].
[[חוק אוויר נקי]] הוא ההסדר העיקרי, אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.<br />
+
}}
[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4049&enZone=echut_haavir '''אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה'''] הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר.
 
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
|1= [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
+
|1= [[איכות הסביבה]]
|2= [[בריאות ומחלות]]
+
|2= [[מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
 +
|3= [[בריאות ומחלות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מידע כללי}}
+
 
* [[חדש:זיהום אוויר]]
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות)]]
+
* [[איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
* [[חדש:מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
+
* [[איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
* [[חדש:איסור על זיהום אוויר]]
+
* [[הכנת תכנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר ברשות מקומית]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר באתרי פסולת ובסביבה חקלאית}}
* [[חדש:הגשת תלונה לרשויות עקב פגיעה מזיהום אוויר]]
+
* [[איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
* [[חדש::הגשת תביעה פרטית נגד מזהמים]]
+
* [[איסור על שריפת יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות]]
* [[חדש:הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי]]
 
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר בסביבת המגורים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות והליכים משפטיים}}
* [[חדש:איסור על פליטת עשן בחצרות בתים]]
+
* [[הגשת תלונה על מפגע סביבתי לרשויות]]
* [[חדש:איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים]]
+
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/local-environmental-units2018.xlsx  פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה]
* [[חדש:הכנת תכנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר ברשות מקומית]]
+
* [[הגשת תביעה פרטית נגד מזהמים]]
* [[חדש:פרסום נתוני איכות האוויר]]
+
* [[הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי]]
* [[חדש:איסור על הבערת אש באתרי פסולת]]
 
* [[חדש:איסור על שריפת יריעות פלסטיק]]
 
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר ממפעלי תעשייה}}
* [[חדש:הסדרת פליטה לאוויר ממפעלים ועסקים]]
+
* [[הסדרת פליטה לאוויר ממפעלים ועסקים]]
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=זיהום אוויר מכלי רכב}}
* [[חדש:גריטת רכבים]]
+
* [[הגבלת זיהום מכלי רכב]]
* [[חדש:הגבלת זיהום מכלי רכב]]
+
* [[פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
* [[חדש:פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות]]
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מידע כללי}}
 +
* [[זיהום אוויר]]
 +
* [[ערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות)]]
 +
* [[מדידה והערכה של איכות האוויר (ניטור)]]
 +
* [[איסור על זיהום אוויר]]
 +
* [[פרסום נתוני איכות האוויר]]
 +
* [http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx נתוני איכות האוויר מהמערך הארצי לניטור האוויר]
 +
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/EnvAirForecasting.aspx תחזית איכות אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
שורה 54: שורה 56:
 
* [[אזרחים למען הסביבה]]
 
* [[אזרחים למען הסביבה]]
 
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
 
* [http://www.greenpeace.org/israel/he/ גרינפיס]
* [http://www.zalul.org.il/ צלול]
+
* [[הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל-אביב]]
* [[הקליניקה לצדק סביבתי - אוניברסיטת תל-אביב]]
 
* [[הקואליציה לבריאות הציבור]]
 
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
 
* [[הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית - אוניברסיטת בר אילן]]
  
שורה 68: שורה 68:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק אוויר נקי]]
 
* [[חוק אוויר נקי]]
* [[חוק למניעת מפגעים]]  
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_001.htm חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961]
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_002.htm חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992]
 
* [[פקודת הנזיקין]]
 
* [[פקודת הנזיקין]]
 
* [[חוק תובענות ייצוגיות]]
 
* [[חוק תובענות ייצוגיות]]
שורה 81: שורה 81:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_008.htm תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972]  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/251_008.htm תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972]  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_011.htm תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_011.htm תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990]
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_055.htm תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993]  
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_055.htm תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993]
  
 
==הרחבות ופרסומים== <!-- מוטמע בערכים של הפורטל -->
 
==הרחבות ופרסומים== <!-- מוטמע בערכים של הפורטל -->
 
* [http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=1194&ArticleID=1799&dbsAuthToken זיהום אוויר] באתר אדם טבע ודין.
 
* [http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=1194&ArticleID=1799&dbsAuthToken זיהום אוויר] באתר אדם טבע ודין.
* [https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=79&mid=26 זיהום אוויר] באתר משטרת ישראל.
+
* [http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Enforcement/Pages/PoliceEnvUnit.aspx יחידת משטרת ישראל לאיכות הסביבה] באתר המשרד להגנת הסביבה.
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
 
<!-- יש להסתיר סימון זה כהערה לאחר שהפורטל נבדק. אם יעבור לאחר מכן שינויים משמעותיים, יש להחזיר אותו -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
שורה 96: שורה 93:
 
[[קטגוריה:איכות סביבה]]
 
[[קטגוריה:איכות סביבה]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 
[[קטגוריה:אוויר]]
 +
[[AR:الهواء الطلق وحظر تلويث الجو]]

גרסה אחרונה מ־18:38, 31 ביולי 2019

מידע על אוויר נקי ולמי ואיך להתלונן על זיהום אוויר

הזכות לאוויר נקי המוסדרת בחוק מגינה על תושבי ישראל ישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר - זיהום מכלי רכב, ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), ממפעלים לייצור חשמל ועוד. החוק מגדיר גם דרכים שונות להתלונן במקרה של זיהום בלתי סביר. אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה הוא המופקד על מניעת זיהום אוויר ביחד עם יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות.

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים