אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

 • הזכות לאוויר נקי היא זכות אשר מגינה על כל אדם בישראל מפני זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
 • זיהום זה כולל בין היתר זיהום מכלי רכב, זיהום ממפעלי תעשייה (מפעלים, מחצבות, מרכזי אנרגיה), זיהום ממפעלי ייצור חשמל וכדומה.
 • חוק אוויר נקי הוא ההסדר העיקרי אך לא היחיד המסדיר את הטיפול בזיהום אוויר ואת אופן פעולת האזרח כאשר ישנו חשש לזיהום.
 • אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה מופקד על מניעת זיהום אויר.


תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • רמות זיהום אוויר מקסימאליות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/הגבלת זיהום מכלי רכב
 • משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על פליטת עשן בחצרות בתים
 • משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים
 • משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על הבערת אש באתרי פסולת
 • משתמש:אריאל פריאנטה/איסור על שריפת יריעות פלסטיות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/הגשת הערות לתכנית צמצום זיהום אוויר
 • משתמש:אריאל פריאנטה/הגשת תביעה נזיקית נגד מזהמי אוויר
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תלונה על זיהום אוויר ומניעת הנזקתבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני פליטה מזהמת - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני איכות האוויר - רלוונטי גם לחופש המידע!
 • משתמש:אריאל פריאנטה/פרסום נתוני זיהום אוויר של רכבים בפרסומות - הוספתי אני, זו גם זכות...

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/גריטת רכבים


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

 • משתמש:אריאל פריאנטה/פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
 • משתמש:אריאל פריאנטה/מפקודת התעבורה (נוסח חדש) (החלקים הרלוונטים) [1]
 • חוק למניעת מפגעים התשכ"א, 1961 (נקרא גם "חוק כנוביץ")
 • תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962 [2]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי־רכב), התשכ"ג-1963 [3]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), התשכ"ג-1963 [4]
 • תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל"ב-1972 [5]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972 [6]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990 [7]
 • חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992 [8]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993 [9]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשס"א-2001 [10]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006
 • משתמש:אריאל פריאנטה/חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008 [11]
 • משתמש:אריאל פריאנטה/תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט-2009 [12]

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תגיות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי