תבנית:מושג/תחילת טור ימני

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה שבה הוא נדרש לשלם את החוב או למלא אחר פסק הדין תוך פרק זמן מסוים
האזהרה מפרטת את זכותו של החייב להתיצב לחקירת יכולת ואת ההליכים שניתן לנקוט נגדו אם לא ימלא אחר האמור באזהרה


תבנית:מושג/סיום הקדמה

  • לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה.
  • באזהרה מצויינים הפרטים הבאים:
  1. הלשכה בה נפתח התיק
  2. מספר התיק
  3. הוראות לחייב והסברים
  • בתיקים מסוג תביעה על סכום קצוב כוללת האזהרה הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת תוך 30 יום, ואם לא יעשה כן, יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי להגבלות, הליכי הבאה ומאסר.
  • בתיקים אחרים כוללת האזהרה הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת תוך 21 יום, ואם לא יעשה כן, יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי להגבלות, הליכי הבאה ומאסר.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי