הקדמה:

אזרחים ותיקים הם גברים ונשים שהגיעו לגיל פרישה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סעיף 1 לחוק האזרחים הותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה מעבודה כמשמעותו בחוק גיל פרישה.

הטבות לאזרח ותיק

חקיקה ונהלים


endarticle