הקדמה:

אחראי למניעת הטדה מינית הוא אדם הממונה על ידי המעסיק (כחלק מחובתו של המעסיק).
אין חובה כי האחראי יהיה עובד של המעסיק, וניתן למנות אדם חיצוני לארגון, למשל עורך דין חיצוני
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אחראי למניעת הטדה מינית הוא אדם הממונה על ידי המעסיק (כחלק מחובתו של המעסיק).

  • אין חובה כי האחראי יהיה עובד של המעביד וניתן למנות אדם חיצוני לארגון, למשל עורך דין חיצוני.
  • תפקידו של האחראי:
  1. קבלת תלונות בדבר הטרדה מינית
  2. קיום ברור במקרה של קבלת תלונה כאמור
  3. מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית
  4. מתן יעוץ מידע והדרכה לעובדים הפונים אילו


אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה:

  • אם בינו לבין המטריד קיים קשר משפחתי
  • אם הוא עצמו הוטרד ע"י המטריד בעבר
  • המטריד הוא הממונה הישיר עליו
  • או בכל מקרה אחר בו יש חשש לניגוד עניינים שלו.

במקרה כאמור יעביר האחראי את בירור התלונה לאחראי אחר או יפנה למעביד על מנת שימנה לו ממלא מקום למקרה הספציפי.


פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

מקורות

המידע בערך המקורי באדיבות עו"ד קרן בר יהודה