מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(19 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = היקפו של עיקול צריך להיות רחב דיו כדי לאפשר לזוכה לגבות את החוב, אך לא מעבר
+
| איסור = אין להטיל עיקול על נכסים של [[חייב בהוצאה לפועל]] בהיקף ובשווי שמעבר לסכום הנדרש לצורך גביית החוב בתיק
| מידע2 = מרגע שהוטל עיקול על רכושו של צד שלישי, יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, גם אם אינו החייב
+
| מידע2 = מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב ([[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]]), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק
 
}}
 
}}
  
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין (נכסים שאינם דירה או מקרקעין)| הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין]]  
 
| [[הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין (נכסים שאינם דירה או מקרקעין)| הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין]]  
| [[בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע]]
+
| [[בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע|בקשה לביטול החלטה בהוצאה לפועל שניתנה ללא שמיעת הצד הנפגע]]
 
| [[קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל]]
 
| [[קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
|שם=‏ יעקב גולני נ' חסיה קלרמן
+
|שם=‏יעקב גולני נ' חסיה קלרמן
 
|ערכאה=בית המשפט העליון
 
|ערכאה=בית המשפט העליון
 
|שופטים=ס' ג'ובראן
 
|שופטים=ס' ג'ובראן
 
|תיק=רעא 5509/06
 
|תיק=רעא 5509/06
 
|תאריך=30.10.2006
 
|תאריך=30.10.2006
|קישור=[http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06055090-h02-e.htm לקריאת פסק הדין]
+
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/06055090-h02-e.htm לקריאת פסק הדין]
 
}}
 
}}
  
 
== הרקע העובדתי ==
 
== הרקע העובדתי ==
 
* [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]] פתח בהליכי הוצאה לפועל כנגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייבת]].
 
* [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]] פתח בהליכי הוצאה לפועל כנגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייבת]].
* במסגרת הליכי ההוצאה לפועל הוטל עיקול על שני נכסי מקרקעין שבבעלותה, על חשבון בנק על שמה ועל חשבון בנק המשותף לחייבת ולאמה, קשישה ניצולת שואה, המקבלת [[קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG)|כספי רנטה]] מגרמניה.
+
* במסגרת הליכי ההוצאה לפועל הוטל [[עיקול]] על שני נכסי מקרקעין שבבעלותה של החייבת, על חשבון בנק על שמה ועל חשבון בנק המשותף לחייבת ולאמה, קשישה ניצולת שואה, המקבלת [[קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG)|כספי רנטה]] מגרמניה.
* אם החייבת פנתה לבית המשפט המחוזי על מנת  שיצהיר כי הבעלות בחשבון, שהיה שייך לה לבד משך 30 שנה, הינה שלה, שכן בתה (החייבת) צורפה לחשבון רק מטעמי נוחות, ובשל גילה המתקדם של האם.
+
* אמה של החייבת פנתה לבית המשפט המחוזי על מנת  שיצהיר כי הבעלות בחשבון, שהיה שייך לה לבד משך 30 שנה, הינה שלה, שכן בתה (החייבת) צורפה לחשבון רק מטעמי נוחות, ובשל גילה המתקדם של האם.
* במקביל, אם החייבת הגישה בקשה ללשכת ההוצאה לפועל לצמצום היקף העיקול, מכיוון שסכום העיקול גבוה מהחוב.
+
* במקביל, פנתה אמה של החייבת ללשכת ההוצאה לפועל והגישה בקשה לצמצום היקף העיקול, מכיוון שסכום העיקול גבוה מהחוב.
 
=== החלטת ההוצאה לפועל ===
 
=== החלטת ההוצאה לפועל ===
 
* [[רשם ההוצאה לפועל|רשמת ההוצאה לפועל]] דחתה את בקשת אם החייבת לצמצום העיקול.
 
* [[רשם ההוצאה לפועל|רשמת ההוצאה לפועל]] דחתה את בקשת אם החייבת לצמצום העיקול.
שורה 37: שורה 37:
 
* הליך למתן פסק דין הצהרתי בבית המשפט המחוזי אינו מקביל ואינו מייתר את הפנייה להוצאה לפועל.  
 
* הליך למתן פסק דין הצהרתי בבית המשפט המחוזי אינו מקביל ואינו מייתר את הפנייה להוצאה לפועל.  
 
* לאם החייבת יש מעמד בתיק ההוצאה לפועל, מעצם העובדה שחשבונה עוקל.  
 
* לאם החייבת יש מעמד בתיק ההוצאה לפועל, מעצם העובדה שחשבונה עוקל.  
* בחישוב מצטבר של שני החשבונות שעוקלו, ישנו עיקול עודף.
+
* בחישוב מצטבר של שני החשבונות שעוקלו, ישנו עיקול עודף. שווי הנכסים המעוקלים עולה על גבוה החוב בתיק.
* כספי הרנטה מגרמניה הינם כספים הפטורים מעיקול על-פי החוק.  
+
* כספי הרנטה מגרמניה הינם [[נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל|כספים שאסור לעקל]] על-פי החוק.  
* הוחלט לצמצם את העיקול לסכום הנחוץ לכיסוי החוב, ושאר כספי החשבון שוחררו, לרבות כספי הרנטה מגרמניה.
+
* הוחלט לצמצם את העיקול לסכום הנחוץ לכיסוי החוב, ושאר כספי החשבון שוחררו, כולל כספי הרנטה מגרמניה.
  
 
== החלטת בית המשפט העליון==
 
== החלטת בית המשפט העליון==
 
על החלטת בית המשפט המחוזי הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שקבע:
 
על החלטת בית המשפט המחוזי הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שקבע:
* בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור.
 
 
* לא נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי.  
 
* לא נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי.  
 
* לא ניתן מחד, לעקל את כספיה של אם החייבת ומאידך, לטעון כי אין לה כל מעמד בהליך ההוצאה לפועל.
 
* לא ניתן מחד, לעקל את כספיה של אם החייבת ומאידך, לטעון כי אין לה כל מעמד בהליך ההוצאה לפועל.
 
* ההליך למתן סעד הצהרתי וההליך בהוצאה לפועל אינם מקבילים.  
 
* ההליך למתן סעד הצהרתי וההליך בהוצאה לפועל אינם מקבילים.  
* העיקול פוגע קשות בזכות הקניין של בעל הנכסים ומונע ממנו שימוש והנאה בנכסים השייכים לו בדין. פגיעה זו, המכבידה על החייב, קשה היא עוד יותר כאשר מדובר בצד שלישי, אשר איננו מעורב ישירות בסכסוך שבין הצדדים.   
+
* מטרת העיקול הושגה, עם הטלתו על מלוא סכום זכייתו של הזוכה.
* מטרת העיקול הושגה, עם הטלתו על מלוא סכום זכייתו של הזוכה.  
 
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
 
* על עיקול להיות מוגבל לסכום הדרוש לשם הבטחת גביית החוב.
 
* על עיקול להיות מוגבל לסכום הדרוש לשם הבטחת גביית החוב.
* הטלת עיקול על נכסיו של צד שלישי מקנה לו מעמד בהליך בהוצאה לפועל.
+
* מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב ([[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]]), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק
 
* ניהול הליך עקרוני בבית המשפט אינו פוגע בזכותו של הצד שנפגע לפנות אל ההוצאה לפועל כאשר אין זהות בין מטרות ההליכים.
 
* ניהול הליך עקרוני בבית המשפט אינו פוגע בזכותו של הצד שנפגע לפנות אל ההוצאה לפועל כאשר אין זהות בין מטרות ההליכים.
  
שורה 62: שורה 60:
 
-->
 
-->
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה: הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה: הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה: הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה: הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה: זכויות ניצולי שואה]]
 
[[קטגוריה: זכויות ניצולי שואה]]
 +
[[AR:لا يمكن فرض الحجز على أملاك مدين لدائرة الاجراء بحجم وقدر يتجاوزان المبلغ المطلوب من أجل جباية الدين في الملف]]

גרסה אחרונה מ־22:09, 19 בינואר 2020

הקדמה:

אין להטיל עיקול על נכסים של חייב בהוצאה לפועל בהיקף ובשווי שמעבר לסכום הנדרש לצורך גביית החוב בתיק
מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב (צד שלישי), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
רעא 5509/06
תאריך:
30.10.2006

הרקע העובדתי

 • הזוכה פתח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייבת.
 • במסגרת הליכי ההוצאה לפועל הוטל עיקול על שני נכסי מקרקעין שבבעלותה של החייבת, על חשבון בנק על שמה ועל חשבון בנק המשותף לחייבת ולאמה, קשישה ניצולת שואה, המקבלת כספי רנטה מגרמניה.
 • אמה של החייבת פנתה לבית המשפט המחוזי על מנת שיצהיר כי הבעלות בחשבון, שהיה שייך לה לבד משך 30 שנה, הינה שלה, שכן בתה (החייבת) צורפה לחשבון רק מטעמי נוחות, ובשל גילה המתקדם של האם.
 • במקביל, פנתה אמה של החייבת ללשכת ההוצאה לפועל והגישה בקשה לצמצום היקף העיקול, מכיוון שסכום העיקול גבוה מהחוב.

החלטת ההוצאה לפועל

 • רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת אם החייבת לצמצום העיקול.
 • כמו כן, ציינה רשמת ההוצאה לפועל כי אין מקום לנהל הליכים מקבילים גם בתיק ההוצאה לפועל וגם בתביעה בבית המשפט המחוזי.
 • רשמת ההוצאה לפועל הטילה ספק בזכותה של האם להגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל, מכיוון שאינה החייבת בתיק.

החלטת בית המשפט המחוזי

על החלטת רשמת ההוצאה לפועל הגישה אם החייבת ערעור לבית המשפט המחוזי, שקבע:

 • הליך למתן פסק דין הצהרתי בבית המשפט המחוזי אינו מקביל ואינו מייתר את הפנייה להוצאה לפועל.
 • לאם החייבת יש מעמד בתיק ההוצאה לפועל, מעצם העובדה שחשבונה עוקל.
 • בחישוב מצטבר של שני החשבונות שעוקלו, ישנו עיקול עודף. שווי הנכסים המעוקלים עולה על גבוה החוב בתיק.
 • כספי הרנטה מגרמניה הינם כספים שאסור לעקל על-פי החוק.
 • הוחלט לצמצם את העיקול לסכום הנחוץ לכיסוי החוב, ושאר כספי החשבון שוחררו, כולל כספי הרנטה מגרמניה.

החלטת בית המשפט העליון

על החלטת בית המשפט המחוזי הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שקבע:

 • לא נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי.
 • לא ניתן מחד, לעקל את כספיה של אם החייבת ומאידך, לטעון כי אין לה כל מעמד בהליך ההוצאה לפועל.
 • ההליך למתן סעד הצהרתי וההליך בהוצאה לפועל אינם מקבילים.
 • מטרת העיקול הושגה, עם הטלתו על מלוא סכום זכייתו של הזוכה.

משמעות

 • על עיקול להיות מוגבל לסכום הדרוש לשם הבטחת גביית החוב.
 • מרגע שהוטל עיקול על רכושו של אדם שאינו החייב (צד שלישי), יש לו מעמד בהליך ההוצאה לפועל, והוא רשאי להגיש בקשות במסגרת התיק
 • ניהול הליך עקרוני בבית המשפט אינו פוגע בזכותו של הצד שנפגע לפנות אל ההוצאה לפועל כאשר אין זהות בין מטרות ההליכים.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו