(34 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקדים משפטי/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים -->
+
| מידע  = [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm#Seif18 תקנות הביטוח הלאומי] קובעות כי אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה
}} <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| איסור = אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה בכל פעם שמצוינות בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"[[גיל פרישה מעבודה]]"
 
+
}}
<!-- הסבר קצר על התקדים המשפטי. -->
+
}}
{{תקדים משפטי/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{ראו גם  
* ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, שבו נתקבלה תביעת המשיב לבטל את חיובו בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מדיבידנדים שחילקה החברה המשפחתית שבבעלותו בשנת המס 2007.
 
*המשיב עבד כשכיר בחברה משפחתית והיה גם בעל השליטה בה. בחודש אפריל 2006 מלאו למשיב 65 שנה ובחודש אוגוסט 2007 הגיע לגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004. המערער (להלן גם - "המוסד") דרש מהמשיב לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007
 
== משמעות ==
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות התקדים המשפטי. -->
 
 
==חוקים ותקנות==
 
<!--
 
* חוקים ותקנות שהתקדים המשפטי משפיע עליהם
 
-->
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{תקדים משפטי/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{תקדים משפטי/ראו גם  
 
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
| [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]]
 
| [[דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה]]
  
}}  
+
}}
 
+
{{עצם העניין/סיום}}
{{תקדים משפטי/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם= המוסד לביטוח לאומי נ' ריצרד מוריס רוברטס
 
|שם= המוסד לביטוח לאומי נ' ריצרד מוריס רוברטס
 
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
 
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
שורה 46: שורה 18:
 
|תיק=עבל 46003-06-11
 
|תיק=עבל 46003-06-11
 
|תאריך= 09.04.2013
 
|תאריך= 09.04.2013
|קישור=[http://www.ruling.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A0'-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A1_c7c6dc4f-8248-4894-ba9f-abf75cefcd95 לפסק הדין]
+
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-11-06-46003-8-33.htm לפסק הדין]
 
}}
 
}}
 +
<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
{{תקדים משפטי/סיום טור שמאלי}}
+
==העובדות==
 +
* שכיר שעבד בחברה משפחתית היה גם בעל השליטה בה. באפריל 2006 מלאו לו 65 שנה ובאוגוסט 2007 הוא הגיע ל[[גיל פרישה מעבודה|גיל פרישה]].
 +
* המוסד לביטוח לאומי דרש ממנו לשלם [[דמי ביטוח לאומי|דמי ביטוח]] בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007.
 +
==טענת העובד==
 +
* העובד טען שבשנת 2007 כבר עבר את גיל 65 שנה ובהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm#Seif18 תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971] הקובעת כי התשלום חל על "מבוטח שהוא עובד וטרם מלאו לו 65 שנה", אין מקום לחייבו בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה.
 +
==טענת המוסד לביטוח לאומי==
 +
* המוסד לביטוח לאומי טען כי הפטור מתשלום דמי ביטוח על הכנסות שלא מעבודה צריך לחול רק על מי שהגיע לגיל פרישה ולא לכל מי שהגיע לגיל 65, וזאת לאור התיקונים שהוכנסו ב[[חוק גיל פרישה]] וב[[חוק הביטוח הלאומי]] (שהעלו את גיל הפרישה אל מעל 65).
 +
* לטענת המוסד לביטוח לאומי, יש לפרש את התקנות בהתאמה לתיקונים, היות שאינן יכולות לעמוד בסתירה להוראות חוק גיל פרישה וחוק הביטוח הלאומי, ועל כן יש לקבוע שהעובד חב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד בשנת 2007.
 +
==פסיקת בית הדין האזורי לעבודה==
 +
* בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, וקבע כי העובד אינו חייב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד מ-2007.
 +
* בית הדין האזורי קבע כי המוסד אינו רשאי לחייב בתשלום דמי ביטוח או לשנות את שיעורם, אלא אם הנושא הוסדר בחוק או על פיו. תקנה 15 לא שונתה בעקבות השינוי בחוק גיל פרישה, ולכן לא ניתן לחייב את המשיב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו מדיבידנד בדרך של פרשנות.
 +
==פסיקת בית הדין הארצי לעבודה==
 +
* בית הדין הארצי אישר את פסיקת בית הדין האזורי וקבע כי אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"גיל פרישה".
 +
 
 +
== משמעות ==
 +
* אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה (גם אם טרם הגיע ל[[גיל פרישה מעבודה]]).
 +
 
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
*[[חוק הביטוח הלאומי]]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm#Seif18 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971] - תקנה 15
 +
<!-- == הרחבות ופרסומים ==
 +
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 +
-->
  
 +
== תודות ==
 +
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:תקדימים משפטיים]]
+
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 +
[[קטגוריה:מיסים]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[ar:لا يمكن إلزام مؤمّن تجاوز سنّ 65 بدفع رسوم التأمين الوطني عن دخل ليس من عمل]]

גרסה אחרונה מ־10:27, 10 בפברואר 2020

הקדמה:

תקנות הביטוח הלאומי קובעות כי אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה
אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה בכל פעם שמצוינות בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"גיל פרישה מעבודה"

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עבל 46003-06-11
תאריך:
09.04.2013

העובדות

  • שכיר שעבד בחברה משפחתית היה גם בעל השליטה בה. באפריל 2006 מלאו לו 65 שנה ובאוגוסט 2007 הוא הגיע לגיל פרישה.
  • המוסד לביטוח לאומי דרש ממנו לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007.

טענת העובד

טענת המוסד לביטוח לאומי

  • המוסד לביטוח לאומי טען כי הפטור מתשלום דמי ביטוח על הכנסות שלא מעבודה צריך לחול רק על מי שהגיע לגיל פרישה ולא לכל מי שהגיע לגיל 65, וזאת לאור התיקונים שהוכנסו בחוק גיל פרישה ובחוק הביטוח הלאומי (שהעלו את גיל הפרישה אל מעל 65).
  • לטענת המוסד לביטוח לאומי, יש לפרש את התקנות בהתאמה לתיקונים, היות שאינן יכולות לעמוד בסתירה להוראות חוק גיל פרישה וחוק הביטוח הלאומי, ועל כן יש לקבוע שהעובד חב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד בשנת 2007.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

  • בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, וקבע כי העובד אינו חייב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד מ-2007.
  • בית הדין האזורי קבע כי המוסד אינו רשאי לחייב בתשלום דמי ביטוח או לשנות את שיעורם, אלא אם הנושא הוסדר בחוק או על פיו. תקנה 15 לא שונתה בעקבות השינוי בחוק גיל פרישה, ולכן לא ניתן לחייב את המשיב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו מדיבידנד בדרך של פרשנות.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

  • בית הדין הארצי אישר את פסיקת בית הדין האזורי וקבע כי אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"גיל פרישה".

משמעות

  • אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה (גם אם טרם הגיע לגיל פרישה מעבודה).

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.