תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני


תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

  • ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, שבו נתקבלה תביעת המשיב לבטל את חיובו בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מדיבידנדים שחילקה החברה המשפחתית שבבעלותו בשנת המס 2007.
  • המשיב עבד כשכיר בחברה משפחתית והיה גם בעל השליטה בה. בחודש אפריל 2006 מלאו למשיב 65 שנה ובחודש אוגוסט 2007 הגיע לגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004. המערער (להלן גם - "המוסד") דרש מהמשיב לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007

משמעות

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי