(27 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה עבירה פלילית
+
| מידע  = אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
 
| מידע2 =  
 
| מידע2 =  
 
| חשוב  = האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
 
| חשוב  = האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
שורה 9: שורה 9:
 
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Zchuyot/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b881C951C-D2D3-4823-AE56-0D73552768FA%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fZchuyot%2fChukimVeamanot%2fChukim%2fLatetZkhut%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#11 אתר הממונה על זכויות התלמיד] ב[[משרד החינוך]]
 
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Zchuyot/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b881C951C-D2D3-4823-AE56-0D73552768FA%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fZchuyot%2fChukimVeamanot%2fChukim%2fLatetZkhut%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#11 אתר הממונה על זכויות התלמיד] ב[[משרד החינוך]]
 
| ממשל2  = למידע בנוגע לדרכי הגשת תלונה על אפליה פסולה למשרד החינוך [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm לחצו כאן]
 
| ממשל2  = למידע בנוגע לדרכי הגשת תלונה על אפליה פסולה למשרד החינוך [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm לחצו כאן]
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Zchuyot/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b881C951C-D2D3-4823-AE56-0D73552768FA%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fZchuyot%2fChukimVeamanot%2fChukim%2fLatetZkhut%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#11 אתר הממונה על זכויות התלמיד] ב[[משרד החינוך]]
 
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 24: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
מיון ואפליית תלמידים (למעט במקרים מיוחדים) הנם אסורים ומהווים עבירה על החוק.
+
מיון ואפליית תלמידים מטעמים  שונים אסורים הן על פי [[חוק זכויות התלמיד]] והן על פי [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] ומהווים במקרים מסוימים עבירה פלילית. לפרטים נוספים ראו:
* סעיף 5 ל[[חוק זכויות התלמיד]] קובע, כי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד בשל אחת מהסיבות הבאות: לאום, מוצא, דת, גזע, השתייכות פוליטית, מצבה הכלכלי של משפחת התלמיד וכן נטייה מינית או זהות מגדרית של התלמיד או של הוריו.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של מוצא עדתי]]
* בנוסף קובע הסעיף כי אפליה אסורה בשל כל אחת מהסיבות הנ"ל מהווה עבירה פלילית ועשויה לגרור עונש מאסר של שנה או קנס כספי.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמי מין או מגדר]]
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] קובע כי אפליית תלמיד מטעמי מוגבלות (גופנית או שכלית), גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי או הורות הנה אפליה אסורה.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית]]
* בנוסף קובע החוק כי אפליה אסורה בשל כל אחת מהסיבות הנ"ל מאפשרת הגשת תביעה אזרחית וקבלת פיצוי כספי.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של רקע חברתי כלכלי]]
* האיסור על אפליה חל על כל אחד מהמקרים הבאים:
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של השקפה או השתייכות פוליטית]]
# רישום וקבלה לבתי ספר, ובעת הרחקה מבית הספר.
+
* [[איסור לקיים מבחני מיון כתנאי לקבלה לבית ספר]]
# זכויות וחובות התלמידים כולל כללי המשמעת והפעלתם במידת הצורך.
+
* [[איסור אפליה של תלמיד בקבלה למוסד חינוך חרדי בגין דבקות בסמכות רוחנית]]
# קביעת תוכניות לימוד נפרדות באותו בית ספר.
+
* [[איסור אפליה של תלמיד בקבלה למוסד חינוך חרדי בגין נוסח התפילה בבית]]
# שיבוץ לכיתות נפרדות בבית הספר.
 
 
 
{{דוגמה|סירוב לרשום תלמיד על רקע מעורבותו הפוליטית מהווה אפליה אסורה.}}
 
{{דוגמה|שיבוץ תלמידים בעלי רקע עדתי זהה לכתה נפרדת משאר הכתות באותה שכבת גיל מהווה אפליה אסורה.}}
 
 
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
שורה 44: שורה 38:
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
* '''האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל'''.
+
* למידע נוסף ולאופן מימוש הזכות ראו:
* כאשר מתרחשת אפליה במוסד החינוכי, יש לפנות אל המוסד בדרישה להפסיק את האפליה.
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של מוצא עדתי]]
* במידה שהאפליה נמשכת, ישנן מספר אפשרויות פעולה.
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמי מין או מגדר]]
 
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית]]
 +
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של רקע חברתי כלכלי]]
 +
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של השקפה או השתייכות פוליטית]]
 +
** [[איסור אפליה של תלמיד בקבלה למוסד חינוך חרדי בגין דבקות בסמכות רוחנית]]
 +
* בנוסף, אדם אשר נתקל בגילויי אפליה וגזענות במערכת החינוך, יכול להגיש תלונה ל[[היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות|יחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות]]. למידע נוסף ראו [[הגשת תלונה בשל גילויי גזענות ואפליה ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות]].
 +
<!--
 
===אפשרויות פעולה במקרה של אפליה פסולה===
 
===אפשרויות פעולה במקרה של אפליה פסולה===
 
כאשר מתרחשת אפליה פסולה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 
כאשר מתרחשת אפליה פסולה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 
* הגשת תלונה במשטרה - ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד האדם או הגוף המפלה. סעיף 5(ב) ל[[חוק זכויות התלמיד]] קובע  שאפליה היא עבירה פלילית שהעונש עליה עשוי להיות שנת מאסר או קנס כספי.
 
* הגשת תלונה במשטרה - ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד האדם או הגוף המפלה. סעיף 5(ב) ל[[חוק זכויות התלמיד]] קובע  שאפליה היא עבירה פלילית שהעונש עליה עשוי להיות שנת מאסר או קנס כספי.
 
* הגשת תביעה אזרחית בבית משפט - ניתן לתבוע בבית המשפט פיצוי כספי מהאדם או הגוף המפלה עד לגובה של 50,000 ש"ח, ללא צורך בהוכחה כי האפליה גרמה לנזק כלשהו.  
 
* הגשת תביעה אזרחית בבית משפט - ניתן לתבוע בבית המשפט פיצוי כספי מהאדם או הגוף המפלה עד לגובה של 50,000 ש"ח, ללא צורך בהוכחה כי האפליה גרמה לנזק כלשהו.  
* פנייה לרשות המקומית או לאגף פניות הציבור במשרד החינוך - ניתן לפנות לרשות המקומית או ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]] ולדרוש את התערבותם. למשרד החינוך יש סמכות להורות לכל בית ספר בישראל להפסיק את האפליה. במידה שהאפליה נמשכת, יכול משרד החינוך לנקוט צעדים לטיפול באפליה, ואף להורות על סגירת בית הספר המפלה. הפנייה יכולה להיעשות במספר דרכים:
+
* פנייה לרשות המקומית או לאגף פניות הציבור במשרד החינוך - ניתן לפנות לרשות המקומית או ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]] ולדרוש את התערבותם. למשרד החינוך יש סמכות להורות לכל בית ספר בישראל להפסיק את האפליה. במקרה שהאפליה נמשכת, יכול משרד החינוך לנקוט צעדים לטיפול באפליה, ואף להורות על סגירת בית הספר המפלה. הפנייה יכולה להיעשות במספר דרכים:
 
** דואר - אגף א' לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים.  מיקוד 91911
 
** דואר - אגף א' לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים.  מיקוד 91911
 
** פקס - 02-5602390
 
** פקס - 02-5602390
שורה 69: שורה 68:
 
==מיונים מותרים==
 
==מיונים מותרים==
 
* '''לא כל מיון הוא אפליה פסולה'''. התשובה לשאלה אם מקרה מסוים ייחשב כאפליה או לא תלויה בנסיבות המקרה:
 
* '''לא כל מיון הוא אפליה פסולה'''. התשובה לשאלה אם מקרה מסוים ייחשב כאפליה או לא תלויה בנסיבות המקרה:
** כיתות נפרדות לבנות ולבנים בחינוך הדתי אינן נחשבות לאפליה. במידה שההורים או התלמיד עצמו אינם מעוניינים בלימוד בכיתות נפרדות הם יכולים לבקש מהרשות המקומית לאפשר רישום למוסד חינוכי אחר בו אין הפרדה בין בנים לבנות.  
+
** כיתות נפרדות לבנות ולבנים בחינוך הדתי אינן נחשבות לאפליה. במקרה שההורים או התלמיד עצמו אינם מעוניינים בלימוד בכיתות נפרדות הם יכולים לבקש מהרשות המקומית לאפשר רישום למוסד חינוכי אחר בו אין הפרדה בין בנים לבנות.  
** כיתות נפרדות לחינוך מיוחד אינן נחשבות לאפליה. במידה שההורים או התלמיד (עם הצרכים המיוחדים) עצמו מעוניינים בשילוב בכיתה רגילה עליהם לפנות לרשות המקומית ולבקש לכנס [[ועדת שילוב]] לצורך בחינת שילובו של התלמיד בכיתה רגילה.
+
** כיתות נפרדות לחינוך מיוחד אינן נחשבות לאפליה. במקרה שההורים או התלמיד (עם הצרכים המיוחדים) עצמו מעוניינים בשילוב בכיתה רגילה עליהם לפנות לרשות המקומית ולבקש לכנס [[ועדת שילוב]] לצורך בחינת שילובו של התלמיד בכיתה רגילה.
 
** מיון לפי כישורים הרלוונטיים לבית ספר ממלכתי ייחודי במעמד "על אזורי" אינו נחשב לאפליה. בתי ספר על אזוריים רשאים למיין תלמידים אך ורק לפי הכישורים הרלוונטיים לתחום בו הם מציעים תכנית ייחודית (כגון ספורט, אמנות, מדעים וכו'). בית ספר מקבל מעמד על אזורי רק באישור משרד החינוך והרשות המקומית גם יחד. ללא האישור הכפול, כלל לא רשאי בית הספר לבצע מיונים. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** מיון לפי כישורים הרלוונטיים לבית ספר ממלכתי ייחודי במעמד "על אזורי" אינו נחשב לאפליה. בתי ספר על אזוריים רשאים למיין תלמידים אך ורק לפי הכישורים הרלוונטיים לתחום בו הם מציעים תכנית ייחודית (כגון ספורט, אמנות, מדעים וכו'). בית ספר מקבל מעמד על אזורי רק באישור משרד החינוך והרשות המקומית גם יחד. ללא האישור הכפול, כלל לא רשאי בית הספר לבצע מיונים. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** הקפדה על אורח החיים הדתי של התלמיד, בהתאם לכללי משרד החינוך, כתנאי לרישום לבית ספר ממלכתי דתי אינה נחשבת לאפליה. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** הקפדה על אורח החיים הדתי של התלמיד, בהתאם לכללי משרד החינוך, כתנאי לרישום לבית ספר ממלכתי דתי אינה נחשבת לאפליה. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים לבית ספר ממלכתי, בית ספר "פרטי" ייחודי או לבית ספר כנסייתי וגביית שכר לימוד אינו נחשב לאפליה.
 
** מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים לבית ספר ממלכתי, בית ספר "פרטי" ייחודי או לבית ספר כנסייתי וגביית שכר לימוד אינו נחשב לאפליה.
 
+
-->
 +
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
 
* בבית ספר ממלכתי דתי בו מונהגת תכנית תורנית נוספת במימון ההורים, ואין להורים היכולת הכלכלית לשלם עבורה או שאינם מעוניינים בה, רשאים ההורה והתלמיד להירשם לאותו בית ספר לכיתה בה לא מונהגת התכנית התורנית, ובכל מקרה '''אין לסרב לרשום תלמיד בגלל היעדר יכולת כלכלית לשלם על [[תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי דתי|תכנית תורנית נוספת]]'''. ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.   
 
* בבית ספר ממלכתי דתי בו מונהגת תכנית תורנית נוספת במימון ההורים, ואין להורים היכולת הכלכלית לשלם עבורה או שאינם מעוניינים בה, רשאים ההורה והתלמיד להירשם לאותו בית ספר לכיתה בה לא מונהגת התכנית התורנית, ובכל מקרה '''אין לסרב לרשום תלמיד בגלל היעדר יכולת כלכלית לשלם על [[תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי דתי|תכנית תורנית נוספת]]'''. ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.   
 
* למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים וכנסייתיים להפלות תלמידים בשל כל סיבה אחרת.
 
* למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים וכנסייתיים להפלות תלמידים בשל כל סיבה אחרת.
 +
-->
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
<!--
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
 
{{הטמעת כותרת|חינוך/פסקי דין#אפליה}}
 
{{הטמעת כותרת|חינוך/פסקי דין#אפליה}}
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
* [[חינוך/ארגוני סיוע|לערך מורחב על ארגוני סיוע בתחום החינוך]]
 
* [[חינוך/ארגוני סיוע|לערך מורחב על ארגוני סיוע בתחום החינוך]]
שורה 92: שורה 92:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק זכויות התלמיד]] - סעיף 5
+
* [[חוק זכויות התלמיד]] - סעיף 5.
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] - סעיף 3
+
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] - סעיף 3.
 +
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר.
 +
* [http://meyda.education.gov.il/files/charedy/AlYesodi_Hanchayot_2018.pdf הנחיות משרד החינוך בנושא רישום לבתי ספר על יסודיים במגזר החרדי] - ההנחיות עודכנו ביום ‫‪14.05.2017‬‬.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
== מקורות ==
+
<!--
 +
== תודות ==
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
-->
==endarticle==
+
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
==Metadata==
{{זכות/חדשות
 
| 1= 02.09.2012 "הארץ": [http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1814430 '''לראשונה:''' מנהלת שסירבה לקבל תלמידים אתיופים הושעתה לשנה]
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 117: שורה 115:
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 
[[קטגוריה:להט"ב]]
 
[[קטגוריה:להט"ב]]
 
+
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]
 
[[ar:حظر التمييز في التعليم]]
 
[[ar:حظر التمييز في التعليم]]

גרסה אחרונה מ־13:07, 10 בנובמבר 2019

הקדמה:

אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על אפליה פסולה ולזכות בפיצוי של עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק
למידע בנוגע לדרכי הגשת תלונה על אפליה פסולה למשרד החינוך לחצו כאן


מיון ואפליית תלמידים מטעמים שונים אסורים הן על פי חוק זכויות התלמיד והן על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ומהווים במקרים מסוימים עבירה פלילית. לפרטים נוספים ראו:

מי זכאי?

  • כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין


המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים