מ (החלפת טקסט – "http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8-auY2tbgX8J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3EE1B488-BFBC-4EE6-95D1-77958ADDB1B2/172992/rishum.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=il" ב־"http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3EE1B488-BFBC-4EE6-95D1-77958ADDB1B2/203330/rishum2020151.pdf")
מ (תיקון קישורים שבורים)
שורה 92: שורה 92:
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.
* [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3EE1B488-BFBC-4EE6-95D1-77958ADDB1B2/203330/rishum2020151.pdf הנחיות משרד החינוך בנושא רישום לבתי ספר על יסודיים במגזר החרדי] - ההנחיות עודכנו ביום  09.07.2013.
+
* [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D904BACF-3EDB-4A49-94B4-77342D0FDB82/203330/rishum2020152.pdf הנחיות משרד החינוך בנושא רישום לבתי ספר על יסודיים במגזר החרדי] - ההנחיות עודכנו ביום  09.07.2013.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־14:25, 8 בפברואר 2016

הקדמה:

אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על אפליה פסולה ולזכות בפיצוי של עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק
למידע בנוגע לדרכי הגשת תלונה על אפליה פסולה למשרד החינוך לחצו כאן
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מיון ואפליית תלמידים מטעמים שונים אסורים הן על פי חוק זכויות התלמיד והן על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ומהווים במקרים מסוימים עבירה פלילית. לפרטים נוספים ראו:

מי זכאי?

  • כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים