הקדמה:

לחברת הביטוח אסור להעביר למעסיק של העובד הזר מידע רפואי אודות העובד אלא בהסכמת העובד בלבד
בנוסף, לחברת הביטוח אסור לפנות למעסיק לצורך קבלת מידע רפואי אודות העובד הזר אלא אם מדובר במקרה חירום
לפרטים ראו חוזר ביטוח מס' 2006-1-18 מיום 27.12.2006 - עובדים זרים - סודיות רפואית


חברת ביטוח, המבטחת עובד זר, חבה כלפיו בסודיות רפואית ואינה רשאית להעביר מידע אודות מצבו הרפואי.

  • חברת הביטוח, המבטחת עובד זר, אינה רשאית להעביר מידע רפואי אודות העובד הזר למעסיקו של העובד, או לכל גורם הקשור להעסקת העובד, כגון הלשכות הפרטיות.
  • חברת הביטוח רשאית לקבל הסכמה מדעת מאת העובד הזר לצורך העברת מידע רפואי אודותיו למעסיק או לגורם הקשור להעסקתו.
  • הסכמה מדעת תהיה לא תהיה כללית וגורפת (כגון כתב ויתור), ויש לקבל אותה מחדש עבור כל מקרה ומקרה בו מבוקש להעביר מידע למעסיק.
  • בנוסף, חברת ביטוח לא תפנה למעסיק של עובד זר כדי לקבל מידע רפואי אודותיו, אלא במצבי חירום בלבד.

מי זכאי?

  • עובדים זרים המבוטחים בביטוח בריאות באחת מחברות הביטוח.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים