(מי זכאי?)
שורה 18: שורה 18:
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* עובדי כח אדם העובדים בקביעות אצל מעסיק למשך תקופה של 9 חודשים ומעלה, מלבד עובדי מחשוב.
+
* עובדי כח אדם העובדים בקביעות אצל מעסיק למשך תקופה של 9 חודשים ומעלה, מלבד עובדי מחשוב. '''האיסור לא קיים עבור עובדי קבלן המועסקים דרך קבלן שירותים כגון: קבלן שירותי ניקיון, קבלן שירותי אבטחה'''.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־08:05, 10 ביוני 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כח אדם למעלה מ-9 חודשים, למעט עובדים בתחום המחשוב
עובד שהועסק דרך חברת כוח אדם אצל אותו המעסיק למשך 9 חודשים ומעלה יהפוך לעובד רגיל של המעסיק
המעסיק רשאי לפטר את העובד בתום 9 חודשים, במטרה למנוע את קליטתו בחברה
הוותק של העובד, לצורך חישוב תנאים סוציאליים יחושב מיום תחילת העבודה אצל המעסיק


  • על פי סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כח אדם למעלה מ-9 חודשים.
  • איסור זה לא חל על עובדי מחשוב, אשר אותם מותר להעסיק במעמד של "עובדי קבלן" גם מעבר לתשעה חודשים.
  • לאחר 9 חודשי העסקה רצופים, המעסיק מחויב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מן המניין, או להפסיק את עבודתו.
  • הפסקת עבודה אצל המעסיק הקצרה מ 9 חודשים אינה שוברת את הרציפות, כלומר במידה והמעסיק מעוניין לשוב ולהעסיק את העובד במסגרת זמנית דרך חברת כוח אדם הוא יכול לעשות זאת רק כעבור 9 חודשים לאחר סיום העסקה.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • עובדי כח אדם העובדים בקביעות אצל מעסיק למשך תקופה של 9 חודשים ומעלה, מלבד עובדי מחשוב. האיסור לא קיים עבור עובדי קבלן המועסקים דרך קבלן שירותים כגון: קבלן שירותי ניקיון, קבלן שירותי אבטחה.

תהליך מימוש הזכות

  • לאחר 9 חודשי העסקה דרך חברת כח אדם, העובד יחל לעבוד במקום העבודה כעובד מן המניין. על המעסיק לקלוט את העובד כעובד מן המניין. לפרטים נוספים אודות התחלת העסקה במקום עבודה ראו פורטל קבלה לעבודה
  • הוותק של העובד במקום העבודה, לצורך חישוב זכויותיו הסוציאליות, יחושב מיום תחילת העבודה אצל המעסיק, ולא מיום הקליטה כעובד מן המניין. (לצורך חישוב הוותק תחושב כל תקופת העסקה אצל המעסיק, כולל התקופה בה הועסק העובד באמצעות חברת כח אדם)

חשוב לדעת

  • מעסיק בפועל, אשר מעוניין בכך, יכול להגיש בקשה למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה , להארכת תקופת ההעסקה של עובד קבלן כוח אדם לתקופה של עד שישה חודשים נוספים. בכל מקרה, תקופת ההעסקה הכוללת של עובד אצל אותו המעסיק בפועל תהיה לא יותר מ-15 חודשים.
  • מעסיק בפועל רשאי לפטר עובד קבלן לפני תום תשעה החודשים, רק כדי שהוא לא יהפוך להיות עובדו. יחד עם זאת כאשר בית הדין מתרשם, שההעסקה של עובד באמצעות קבלן כוח אדם איננה מוצדקת, או נעשית בחוסר תום לב, הוא עשוי לחייב את המעסיק בפועל להכיר במועסק כעובד, ובמקרים כאלה גם להגביל את זכותו של המעסיק בפועל לפטר אותו.
  • החוק לעיל חל רק על קבלני כוח אדם, ואינו חל על חברות שירותים. רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים אותנטיות.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי