הקדמה:

פרסום דבר שעלול לבזות אדם בשל נטייתו המינית, עלול להיחשב כפרסום לשון הרע
פרסום לשון הרע נחשב עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר
אדם שנפגע מפרסום לשון הרע יכול לתבוע מהמפרסם פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 50,000 ש"ח
אם פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי בסכום שלא יעלה על 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק
למידע נוסף ראו סעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965


 • סעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע מגדיר כ"לשון הרע" כל דבר שפרסומו עלול בין היתר לבזות אדם בשל נטייתו המינית.
 • פרסום לשון הרע מהווה עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר.
 • פרסום לשון הרע מהווה "עוולה אזרחית", והנפגע ממנה יכול לתבוע פיצוי כספי.

מי זכאי?

 • כל אדם שנפגע מפרסום של דבר שעלול לבזותו על רקע נטייתו המינית.

תהליך מימוש הזכות

 • אדם הנפגע מפרסום לשון הרע יכול לפעול בשני אופנים (בשניהם יחד או רק באחד מהם לפי בחירתו):
 1. הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט, במסגרתה יתבע אחד מהשניים:
  • פיצוי על מלוא נזקיו (עליו להוכיח את הנזק ואת שוויו)
  • פיצוי ללא הוכחת נזק - סכום הפיצוי במקרה כזה מוגבל ל-50,000 ש"ח. אולם אם יוכיח הנפגע כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, יוכל לתבוע סכום כפול.
 2. הגשת קובלנה פלילית
  • קובלנה פלילית היא תביעה במסגרת המשפט הפלילי שהתובע בה אינה המדינה.
  • במסגרת הליך פלילי בשל הוצאת לשון הרע יכול בית המשפט:
   1. לחייב את הנאשם (המפרסם את לשון הרע) לפצות את הנפגע בסכום של 50,000 ש"ח.
   2. להורות על מאסרו של הנאשם לתקופה שלא תעלה על שנה.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • לנתבע/לנאשם עומדות הגנות במסגרת חוק איסור לשון הרע, כגון: אמיתות הפרסום, תום הלב בפרסום וכיו"ב.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים