מ (החלפת טקסט – "איסור פיטורי פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה" ב־"איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה")
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(12 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| איסור = אסור לפטר חיילת המשרתת בקבע כשהיא בהריון אלא בהיתר מאת שר הביטחון
+
| איסור = אסור לפטר חיילת שמשרתת בקבע כשהיא בהיריון אלא אם ניתן היתר לכך מאת שר הביטחון
|מידע = בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת הזדמנות להשמיע את טענותיה, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור להיריון
+
|מידע = לפני ההחלטה על מתן היתר, השר חייב לתת לחיילת הזדמנות להשמיע את טענותיה, והוא לא ייתן היתר אם לדעתו השחרור מהשירות קשור להיריון
| חשוב=  אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי
+
| חשוב=  אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה (לא ניתן לתת היתר רטרואקטיבי)
| איסור2 =בנוסף [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה|אסור לפטר]] חייל/ת בשירות קבע השוהה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמהלך 60 הימים שלאחר חזרתה לשירות מהחופשה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון
+
| איסור2 =[[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה|אסור לפטר]] חייל/ת בשירות קבע ששוהה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמהלך 60 הימים שלאחר החזרה לשירות מהחופשה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון
| ממשל= למידע נוסף ראו סעיף 2 ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_395.htm חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)]
+
| ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_395.htm סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 16:
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
| [[הריון ולידה]]
+
| [[היריון ולידה]]
 
| [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה]]
 
| [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה]]
 
| [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך טיפולי פוריות]]
 
| [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך טיפולי פוריות]]
שורה 23: שורה 23:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
אסור לפטר אשת קבע, נגדת או קצינה, כשהיא בהריון, אלא בהיתר מאת שר הביטחון או מי מטעמו.
+
אסור לפטר אשת קבע, נגדת או קצינה, כשהיא בהיריון, אלא אם ניתן היתר (אישור) מאת שר הביטחון או מי מטעמו.
* בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת או לחייל הזדמנות להשמיע את טענותיהם, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשה כאמור
+
* לפני ההחלטה על מתן ההיתר, חובה לתת לחיילהזדמנות להשמיע את טענותיהם, ולא יינתן היתר אם השחרור משירות הקבע קשור להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשה.
 
* אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.
 
* אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*  אשת קבע (חיילת, נגדת או קצינה) הנמצאת בהריון.
+
*  אשת קבע (חיילת, נגדת או קצינה) שנמצאת בהיריון.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
* במקרה שמעוניינים לפטר את החיילת, מכונסת ועדה מקדימה בראשות ראש מטה אכ"א אשר תבחן את הפיטורים ואת הקשר בינם לבין ההריון או הלידה.
+
* במקרה שמעוניינים לפטר את החיילת, תתכנס ועדה מקדימה בראשות ראש מטה אכ"א שתבחן את הפיטורים ואת הקשר בינם לבין ההיריון או הלידה.
* למשרת/ת הקבע עומדת הזכות להופיע בני הוועדה ולהביא בפניה נימוקים נגד הפיטורים.  
+
* למשרת/ת הקבע עומדת הזכות להופיע בפני הוועדה ולהביא בפניה נימוקים נגד הפיטורים.  
{{טיפ|אין חובה להופיע בני הוועדה אולם הימנעות כזו עשויה לגרום לכך שלא כל המידע הרלוונטי יהיה לנגד עיניה.}}
+
{{טיפ|אין חובה להופיע בפני הוועדה, אולם הימנעות כזו עשויה לגרום לכך שלא כל המידע הרלוונטי יונח ויוצג בפני הוועדה.}}
 +
 
 +
* אם הוועדה קבעה שיש קשר בין הפיטורים ללידה או להיריון, יופסק הליך הפיטורים.
 +
* אם הוועדה קבעה שאין קשר בין הפיטורים להיריון או ללידה, הנושא יועבר לשר הביטחון (או למי שמונה על ידו) שמוסמך לקבל את ההחלטה הסופית (לאשר או לבטל את הפיטורים).
 +
*השר או הממונה מטעמו יזמן אליו את גורמי הצבא ואת משרת/ת הקבע (כולל את עורך דינם, אם הם מיוצגים) כדי לשטוח את טענותיהם בפניו לפני שיקבל החלטה סופית בשאלת הפיטורים.
 +
*אם השר או הממונה מטעמו החליט על פיטורי משרת/ת הקבע, ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתוך 45 ימים מיום שההחלטה הגיעה לידיעת משרת/ת הקבע.
  
* אם הוועדה קבעה שיש קשר בין הפיטורים ללידה או להריון, יופסק הליך הפיטורים.
 
* אם הוועדה קבעה שאין קשר בין הפיטורים להריון או ללידה יועבר הנושא לשר הביטחון (או למי שמונה על ידו) אשר הוא המוסמך לקבל את ההחלטה הסופית (לאשר או לבטל את הפיטורים). הממונה מטעם שר הביטחון מזמן אליו את גורמי הצבא ואת משרת/ת הקבע (כולל את עורך דינם, אם הם מיוצגים על ידי עורך דין)על מנת לשטוח את טענותיהם בפניו לפני שיקבל החלטה סופית בשאלת הפיטורים.
 
*אם הממונה מטעם שר הביטחון החליט על פיטורי משרת/ת הקבע, ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתוך 45 ימים מיום שהגיע ההחלטה לידיעת משרת/ת הקבע.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* חל איסור על פיטורי חייל/ת בקבע גם במהלך [[חופשת לידה]] וכן במהלך [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה]] ובמשך 60 הימים שלאחר תום החופשה. למידע נוסף ראו [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה]].
+
* חל איסור על פיטורי חייל/ת בקבע גם במהלך [[חופשת לידה]] וכן במהלך [[חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה]] ובמשך 60 הימים שלאחר תום החופשה. למידע נוסף ראו [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך חופשת לידה או לאחריה|כאן]].
* חייל/ת בקבע העובר/ת טיפולי פוריות זכאי/ת גם כן להגנה מפני פיטורים. למידע נוסף ראו [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך טיפולי פוריות]].
+
* חייל/ת בקבע שעובר/ת טיפולי פוריות זכאי/ת גם כן להגנה מפני פיטורים. למידע נוסף ראו [[איסור פיטורי חייל/ת משירות קבע במהלך טיפולי פוריות|כאן]].
 
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
  
==ארגוני סיוע==
+
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
===ארגוני סיוע===
 
* [[חיילים, צבא וביטחון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לחיילים]]
 
* [[חיילים, צבא וביטחון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לחיילים]]
  
==גורמי ממשל==
+
===גורמי ממשל===
 
* [[משרד הביטחון]]
 
* [[משרד הביטחון]]
 
* [[אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א)]]
 
* [[אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א)]]
  
== חקיקה ונהלים ==
+
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_395.htm חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)] - סעיף 2.
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/054m1_001.htm#Seif6 חוק בתי משפט לעניינים מינהליים] - סעיף 5.
+
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_395.htm חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)] - סעיף 2
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/054m1_001.htm#Seif6 חוק בתי משפט לעניינים מינהליים] - סעיף 5
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/054m1_001.htm#med0 חוק בית המשפט לעניינים מינהליים] - פריט 36 בתוספת הראשונה
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/054m1_001.htm#med0 חוק בית המשפט לעניינים מינהליים] - פריט 36 בתוספת הראשונה
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
  
 
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט  המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים  יישארו ריקים -->  
 
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט  המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים  יישארו ריקים -->  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
 
[[קטגוריה: חיילים, צבא וביטחון]]
+
==Metadata==
 +
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = צבא וביטחון
 +
}}
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
[[קטגוריה:הריון]]
+
[[קטגוריה:היריון]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:חיילי קבע]]
 
[[קטגוריה:חיילי קבע]]

גרסה אחרונה מ־13:28, 13 ביולי 2022

הקדמה:

אסור לפטר חיילת שמשרתת בקבע כשהיא בהיריון אלא אם ניתן היתר לכך מאת שר הביטחון
לפני ההחלטה על מתן היתר, השר חייב לתת לחיילת הזדמנות להשמיע את טענותיה, והוא לא ייתן היתר אם לדעתו השחרור מהשירות קשור להיריון
אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה (לא ניתן לתת היתר רטרואקטיבי)
אסור לפטר חייל/ת בשירות קבע ששוהה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמהלך 60 הימים שלאחר החזרה לשירות מהחופשה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון


אסור לפטר אשת קבע, נגדת או קצינה, כשהיא בהיריון, אלא אם ניתן היתר (אישור) מאת שר הביטחון או מי מטעמו.

  • לפני ההחלטה על מתן ההיתר, חובה לתת לחייל/ת הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ולא יינתן היתר אם השחרור משירות הקבע קשור להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשה.
  • אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.

מי זכאי?

  • אשת קבע (חיילת, נגדת או קצינה) שנמצאת בהיריון.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעוניינים לפטר את החיילת, תתכנס ועדה מקדימה בראשות ראש מטה אכ"א שתבחן את הפיטורים ואת הקשר בינם לבין ההיריון או הלידה.
  • למשרת/ת הקבע עומדת הזכות להופיע בפני הוועדה ולהביא בפניה נימוקים נגד הפיטורים.
טיפ
אין חובה להופיע בפני הוועדה, אולם הימנעות כזו עשויה לגרום לכך שלא כל המידע הרלוונטי יונח ויוצג בפני הוועדה.
  • אם הוועדה קבעה שיש קשר בין הפיטורים ללידה או להיריון, יופסק הליך הפיטורים.
  • אם הוועדה קבעה שאין קשר בין הפיטורים להיריון או ללידה, הנושא יועבר לשר הביטחון (או למי שמונה על ידו) שמוסמך לקבל את ההחלטה הסופית (לאשר או לבטל את הפיטורים).
  • השר או הממונה מטעמו יזמן אליו את גורמי הצבא ואת משרת/ת הקבע (כולל את עורך דינם, אם הם מיוצגים) כדי לשטוח את טענותיהם בפניו לפני שיקבל החלטה סופית בשאלת הפיטורים.
  • אם השר או הממונה מטעמו החליט על פיטורי משרת/ת הקבע, ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתוך 45 ימים מיום שההחלטה הגיעה לידיעת משרת/ת הקבע.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים