הקדמה:

אסור לפטר חיילת המשרתת בקבע כשהיא בהריון אלא בהיתר מאת שר הביטחון
בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת הזדמנות להשמיע את טענותיה, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור להיריון
אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי
בנוסף אסור לפטר חייל/ת בשירות קבע השוהה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמהלך 60 הימים שלאחר חזרתה לשירות מהחופשה , אלא בהיתר מאת שר הביטחון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אסור לפטר אשת קבע, נגדת או קצינה, כשהיא בהריון או חיילת או חייל בשירות קבע שהם בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון או מי מטעמו.

 • אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע בתקופה של 60 יום לאחר תום חופשה הלידה או תום החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון או מי מטעמו.
 • בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת או לחייל הזדמנות להשמיע את טענותיהם, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשה כאמור
 • אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.

מי זכאי?

 • אשת קבע, נגדת או קצינה, הנמצאת בהריון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שמעוניינים לפטר את החיילת, מכונסת ועדה מקדימה בראשות ראש מטה אכ"א אשר תבחן את הפיטורים ואת הקשר בינם לבין ההריון או הלידה.
 • למשרת/ת הקבע עומדת הזכות להופיע בני הוועדה ולהביא בםניה נימוקים נגד הפיטורים.
טיפ
אין חובה להופיע בני הוועדה אולם הימנעות כזו עשויה לגרום לכך שלא כל המידע הרלוונטי יהיה לנגד עיניה.
 • אם הוועדה קבעה שיש קשר בין הפיטורים ללידה או להריון, יופסק הליך הפיטורים.
 • אם הוועדה קבעה שאין קשר בין הפיטורים להריון או ללידה יועבר הנושא לשר הביטחון (או למי שמונה על ידו) אשר הוא המוסמך לקבל את ההחלטה הסופית (לאשר או לבטל את הפיטורים). הממונה מטעם שר הביטחון מזמן אליו את גורמי הצבא ואת משרת/ת הקבע (כולל את עורך דינם, אם הם מיוצגים על ידי עורך דין)על מנת לשטוח את טענותיהם בפניו לפני שיקבל החלטה סופית בשאלת הפיטורים.
 • אם הממונה מטעם שר הביטחון החליט על פיטורי משרת/ת הקבע, ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתוך 45 ימים מיום שהגיע ההחלטה לידיעת משרת/ת הקבע.

חשוב לדעת

 • חל איסור על פיטורי חייל/ת בקבע גם במהלך חופשת לידה וכן במהלך חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמשך 60 הימים שלאחר תום החופשה. למידע נוסף ראו חדש:איסור הפסקת שירות קבע של חייל בחופשת לידה או לאחריה.
 • חייל/ת בקבע העובר/ת טיפולי פוריות זכאי/ת גם כן להגנה מפני פיטורים. למידע נוסף ראו חדש:חדש:איסור הפסקת שירות קבע לחייל/ת במהלך טיפולי פוריות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים