הקדמה:

אסור לשחד בוחר כדי להשפיע על הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
אדם ששיחד בוחר, או בוחר שקיבל שוחד, צפויים לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


סעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר לשחד בוחרים בכדי להשפיע על הצבעתם בבחירות לרשויות המקומיות.

 • אין להציע או לתת שוחד לבוחר על מנת להשפיע עליו להצביע או להימנע מלהצביע באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת.
 • לבוחר אסור לקבל או להסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מלהצביע באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ביצוע עבירת שוחד ניתן להגיש תלונה במשטרה.
 • בוחר שקיבל שוחד, או אדם ששיחד בוחר כדי להשפיע על הצבעתו בבחירות, צפויים לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מהו שוחד בחירות?

 • סעיף 89 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי שוחד עשוי להיות כסף, שווה ערך לכסף, שירות, או טובת הנאה אחרת.
 • הסעתו של הבוחר לקלפי וממנה לצורך ההצבעה לא נחשבת כשוחד.
 • שוחד נחשב ככזה במקרים הבאים:
  • אם ניתן עבור פעולה של המשוחד או עבור השפעתו על אדם אחר שיפעל על פיו.
  • אם ניתן ישירות מנותן השוחד או באמצעות אדם אחר.
  • אם ניתן ישירות לידי המשוחד או לידי אדם אחר עבור המשוחד.
  • אם ניתן מראש או בדיעבד.
  • אם נהנה ממנו המשוחד או אדם אחר.
 • אין להבטיח לבוחר עבודה, בתנאי שיצביע או יימנע מלהצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים