תבנית:מחלה/תחילת טור ימני

אירוע מוחי (שבץ מוחי) מתרחש כאשר הפרעה באספקת הדם למוח גורמת לנזק נוירולוגי. מקום הפגיעה במוח הוא שקובע את אופי התסמינים (לדוגמה, פגיעה באזור המוטורי משבשת או משתקת את היכולת להניע את הגפיים).
אירוע מוחי הוא הסיבה הראשית לנכות בקרב האוכלוסייה הבוגרת, והשלישית למוות בעולם המערבי. מבין גורמי הסיכון השונים, נמצא כי יתר לחץ דם הוא גורם הסיכון העיקרי לאירוע מוחי.

תבנית:מחלה/סיום הקדמה

תרופות ומערכת הבריאות

גמלאות

  • לאחר שבץ מוחי עלולה להופיע מגבלה תפקודית, זמנית או קבועה. רצוי לפנות למוסד לביטוח לאומי מוקדם ככל האפשר לבדיקת זכאות לגמלאות. במקרים רבים ניתן להתחיל בתהליכי הזכאות השונים טרם השחרור המלא מהמסגרת השיקומית.

קצבת נכות כללית

  • מי שעקב נכותו צומצם כושר ההשתכרות שלו ב-50% לפחות, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית, החל מ- 90 יום לאחר השבץ ועד לגיל הפרישה.
  • למידע נוסף על הקצבה והגשת התביעה, ראו קצבת נכות והטבות נלוות.

קצבת שירותים מיוחדים

  • מי שמקבל קצבת נכות כללית ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או אם אינו זכאי לקצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בהתאם לשאר כללי הזכאות.

גמלת סיעוד

  • מי שנפגע לאחר שהגיע לגיל הפרישה, עשוי להיות זכאי לגמלת סיעוד שתאפשר את המשך מגוריו בקהילה, תוך מתן עזרה בניהול משק הבית והטיפול האישי.
  • לפרטים על הגמלה והגשת התביעה, ראו גמלת סיעוד.

קצבה לנפגעי עבודה

  • במקרים שבהם האירוע המוחי התרחש במהלך העבודה או היה קשור לעבודה, יש לציין זאת בבית החולים ולהקפיד שהדבר יצויין במכתב השחרור.
  • תביעה בגין תאונת עבודה יש להגיש בתוך שנה מהאירוע. למידע נוסף, ראו תאונות עבודה ונפגעי עבודה.

מיסים

  • מי שנקבעו לו 89% נכות רפואית ומעלה, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה, עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.
  • הזכאות לפטור ממס מתחילה לאחר 184 ימי נכות. לפרטים נוספים, ראו פטור ממס הכנסה לנכים.

הטבות נוספות

עוד מידע

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מחלה/סיום טור ימני תבנית:מחלה/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מחלה/ראו גם


תבנית:מחלה/פורומים

תבנית:מחלה/סיום טור שמאלי