שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = לצורך הוצאת רישיון הנהיגה צריך קודם כל לקבל את אישור משרד הרישוי
+
| מידע  = הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
|מידע2 = רק לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = לצורך קבלת האישור יש לעבור בדיקות רפואיות, ובמקרים מסוימים ידרשו בדיקות מקיפות יותר וכן ביצוע התאמות בנהיגה  
+
| חשוב  = כדי לקבל את האישור יש לעבור בדיקות רפואיות. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_license_in_israel?chapterIndex=1 אתר השירותים והמידע הממשלתי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_license_in_israel?chapterIndex=1 אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 22: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
לצורך הוצאת רישיון הנהיגה, יש לקבל קודם כל את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.
+
לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* אנשים המבקשים להוציא רישיון נהיגה לראשונה.
+
* מי שמעוניינים להוציא רישיון נהיגה לראשונה.
* אם מדובר ברישיון נהיגה קיים אשר תוקפו עומד לפוג, ראו [[חידוש רישיון נהיגה]].
 
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
 
 
-->
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* בשלב הראשון יש להפיק את הטופס הירוק, אשר מכיל את כל פרטי מבקש הרישיון.
+
* בשלב הראשון יש להפיק את הטופס הירוק, הכולל את כל פרטי מבקש הרישיון.
* לאחר מכן יש לפנות לבדיקות ראייה ולבדיקות רפואיות לצורך בחינת הכשירות הרפואית של המבקש ואבחון התאמות נדרשות, אם יש כאלה.
+
* לאחר מכן יש לפנות לבדיקות ראייה ולבדיקות רפואיות לצורך בחינת הכשירות הרפואית של המבקש ואבחון התאמות נדרשות, אם ישנן.
 
* לבסוף יש לפנות למשרד הרישוי לצורך קבלת חותמת כשירות על גבי הטופס הירוק, המאפשרת לגשת למבחן התיאוריה וללימודי הנהיגה.
 
* לבסוף יש לפנות למשרד הרישוי לצורך קבלת חותמת כשירות על גבי הטופס הירוק, המאפשרת לגשת למבחן התיאוריה וללימודי הנהיגה.
 
===הפקת רש"ל 18 (הטופס הירוק)===
 
===הפקת רש"ל 18 (הטופס הירוק)===
שורה 42: שורה 36:
 
* הנפקת הטופס כרוכה בתשלום.
 
* הנפקת הטופס כרוכה בתשלום.
 
* הטופס מכיל את כל פרטי מבקש הרישיון ומלווה אותו לכל אורך התהליך עד קבלת הרישיון.  
 
* הטופס מכיל את כל פרטי מבקש הרישיון ומלווה אותו לכל אורך התהליך עד קבלת הרישיון.  
* הטופס כולל את תמונת מבקש הרישיון, פרטיו האישיים, כשירות רפואית לנהיגה, ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו.
+
* הטופס כולל את תמונת מבקש הרישיון, פרטיו האישיים, פרטים לגבי כשירותו הרפואית לנהוג, ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו.
* הטופס הירוק יהיה תקף למשך 3 שנים מהמועד בו נעשו הבדיקות הרפואיות, המפורטות בפסקה הבאה.
+
* הטופס הירוק יהיה תקף למשך 3 שנים מהמועד שבו בוצעו הבדיקות הרפואיות (ראו בפסקה הבאה).
  
 
===ביצוע בדיקות רפואיות===
 
===ביצוע בדיקות רפואיות===
* לאחר הפקת הטופס הירוק יש לפנות לבדיקות רפואיות לצורך בדיקת הכשירות לנהיגה.
+
* לאחר הנפקת הטופס הירוק יש לבצע בדיקות רפואיות כדי לוודא את כשירות מבקש הרישיון, ולאבחן אם יש צורך בהתאמות שונות לצורך הנהיגה, כגון הרכבת משקפיים או הגבהות.
* הבדיקות נועדו לוודא את כשירות מבקש הרישיון, וכן לאבחן אם יש צורך בהתאמות שונות לצורך הנהיגה, כגון הרכבת משקפיים או הגבהות.
+
==== בדיקת ראייה ====
'''בדיקת ראייה:'''
 
 
* בדיקות ראייה ניתן לבצע במרבית [https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations|תחנות הצילום].
 
* בדיקות ראייה ניתן לבצע במרבית [https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations|תחנות הצילום].
 
* ניתן לבצע את הבדיקה גם אצל אופטומטריסט מורשה.
 
* ניתן לבצע את הבדיקה גם אצל אופטומטריסט מורשה.
 
* יש להביא לבדיקה את הטופס הירוק ולהצטייד בתעודת זהות או דרכון.
 
* יש להביא לבדיקה את הטופס הירוק ולהצטייד בתעודת זהות או דרכון.
 
* בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
 
* בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
* אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצויין בטופס הירוק.
+
* אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין בטופס הירוק.
'''בדיקות רפואיות נוספות:'''
+
==== בדיקות רפואיות נוספות ====
* לאחר בדיקת הראייה יש לגשת לבדיקות רפואיות נוספות.
+
* לאחר בדיקת הראייה יש למלא על גבי הטופס הירוק את ההצהרה הרפואית העצמית.  
* יש למלא על גבי הטופס הירוק את ההצהרה הרפואית העצמית. על ההצהרה להיות אמתית ונכונה!
+
* יש לגשת עם ההצהרה העצמית לרופא המשפחה המכיר את המבקש לפחות 3 שנים, כדי שימלא את ההצהרה הרפואית על גבי הטופס הירוק.
* יש לגשת עם ההצהרה העצמית לרופא המשפחה המכיר את המבקש לפחות 3 שנים, בכדי שימלא את ההצהרה הרפואית על גביי הטופס הירוק.
+
*במקרים שבהם קיימות בעיות רפואיות:
*במקרים שקיימות בעיות רפואיות:
+
** אגף הרישוי עשוי לשלוח את המבקש להיבדק אצל רופא מטעמו כדי לבדוק את הכשירות לנהיגה ואם נדרשות התאמות.
** במקרה של בעיות רפואיות, אגף הרישוי עשוי לשלוח את המבקש להיבדק אצל רופא מטעמו בכדי לבדוק את ההתאמה לנהיגה ואת ההתאמות הנדרשות.
+
** במקרים מסוימים, המבקש יופנה ל[[בדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים]].
** במקרים מסוימים, המבקש יופנה ל[[בדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים]] על ידי אחד הגורמים המוסמכים להפנותו.
+
** במקרה שיש למבקש [[הפרעת קשב וריכוז (ADHD)]] והוא נמצא בטיפול (תרופתי או אחר), עליו לציין זאת בהצהרה העצמית. אם הרופא המטפל ציין כי המבקש מאוזן, הוא יהיה כשיר לנהיגה.
** יש לציין בהצהרה העצמית אם המבקש סובל מ[[הפרעת קשב וריכוז (ADHD)]] ונמצא בטיפול (תרופתי או אחר), ואם הרופא המטפל ציין כי המבקש מאוזן, הוא יהיה כשיר לנהיגה.
+
** חולי [[אפילפסיה]] או [[סוכרת]] צריכים לעמוד בתנאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. למידע נוסף ראו [[רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה]] ו[[הוצאת רשיון נהיגה לחולי סוכרת וסוכרת נעורים]].
** במקרה של שהמבקש סובל מ[[אפילפסיה]] או [[סוכרת]], יש לעמוד בתנאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וראו [[רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה]] וכן [[הוצאת רשיון נהיגה לחולי סוכרת וסוכרת נעורים]].
+
** לפירוט סעיפי הכשירות הרפואית ומצבים מיוחדים ראו [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Marvad_regulations_2012.pdf תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה] באתר משרד הבריאות.
** לפירוט סעיפי הכשירות הרפואית ומצבים מיוחדים ראו [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Marvad_regulations_2012.pdf כאן].
 
  
 
==קבלת חותמת כשירות ממשרד הרישוי==
 
==קבלת חותמת כשירות ממשרד הרישוי==
* לאחר סיום הבדיקות הרפואיות, יש להתייצב '''באופן אישי''' באחד מ[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=ea1db53b-5b87-40f9-ba8b-4bd9f6a5ffe4 סניפי הרישוי של משרד התחבורה].
+
* לאחר סיום הבדיקות הרפואיות, יש להתייצב '''באופן אישי''' באחד מ[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=ea1db53b-5b87-40f9-ba8b-4bd9f6a5ffe4 סניפי הרישוי של משרד התחבורה] (ניתן [https://myvisit.com/#!/home/signin/ להזמין תור מראש]).
 
* יש להצטייד בתעודת זהות או דרכון, וכן בטופס הירוק.
 
* יש להצטייד בתעודת זהות או דרכון, וכן בטופס הירוק.
* ניתן [https://myvisit.com/#!/home/signin/ להזמין תור מראש] לסניף הרצוי.
 
 
* קבלת החותמת אינה כרוכה בתשלום.
 
* קבלת החותמת אינה כרוכה בתשלום.
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* כאשר בקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש [[ערעור על החלטה רפואית בעניין רשיון נהיגה|ערעור]] על ההחלטה.
+
* במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש [[ערעור על החלטה רפואית בעניין רשיון נהיגה|ערעור]] על ההחלטה.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* ניתן להתחיל בשיעורי הנהיגה גם לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ קודם כל לעבור את בחינת התיאוריה ורק לאחר מכן להתחיל בשיעורים המעשיים.
+
* ניתן להתחיל בשיעורי הנהיגה גם לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ לעבור תחילה את בחינת התיאוריה ורק לאחר מכן להתחיל בשיעורים המעשיים.
* לפרטים אודות דרגות הרישיונות בישראל והדרישות עבור כל דרגה ראו ב[https://www.gov.il/he/departments/guides/driving_licence_categories אתר השירותים והמידע הממשלתי].
+
* לפרטים על דרגות הרישיונות בישראל והדרישות עבור כל דרגה ראו ב[https://www.gov.il/he/departments/guides/driving_licence_categories אתר השירותים והמידע הממשלתי].
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
 
 
-->
 
-->
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה מ־13:44, 23 בספטמבר 2019

הקדמה:

הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
כדי לקבל את האישור יש לעבור בדיקות רפואיות. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה


לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להוציא רישיון נהיגה לראשונה.

שלבי ההליך

 • בשלב הראשון יש להפיק את הטופס הירוק, הכולל את כל פרטי מבקש הרישיון.
 • לאחר מכן יש לפנות לבדיקות ראייה ולבדיקות רפואיות לצורך בחינת הכשירות הרפואית של המבקש ואבחון התאמות נדרשות, אם ישנן.
 • לבסוף יש לפנות למשרד הרישוי לצורך קבלת חותמת כשירות על גבי הטופס הירוק, המאפשרת לגשת למבחן התיאוריה וללימודי הנהיגה.

הפקת רש"ל 18 (הטופס הירוק)

 • בכדי להתחיל את תהליך קבלת האישור, יש צורך להנפיק את הטופס הירוק.
 • לשם כך, יש לגשת להצילום המופעלות על ידי אגף הרישוי.
 • יש להצטייד בתעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
 • הנפקת הטופס כרוכה בתשלום.
 • הטופס מכיל את כל פרטי מבקש הרישיון ומלווה אותו לכל אורך התהליך עד קבלת הרישיון.
 • הטופס כולל את תמונת מבקש הרישיון, פרטיו האישיים, פרטים לגבי כשירותו הרפואית לנהוג, ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו.
 • הטופס הירוק יהיה תקף למשך 3 שנים מהמועד שבו בוצעו הבדיקות הרפואיות (ראו בפסקה הבאה).

ביצוע בדיקות רפואיות

 • לאחר הנפקת הטופס הירוק יש לבצע בדיקות רפואיות כדי לוודא את כשירות מבקש הרישיון, ולאבחן אם יש צורך בהתאמות שונות לצורך הנהיגה, כגון הרכבת משקפיים או הגבהות.

בדיקת ראייה

 • בדיקות ראייה ניתן לבצע במרבית הצילום.
 • ניתן לבצע את הבדיקה גם אצל אופטומטריסט מורשה.
 • יש להביא לבדיקה את הטופס הירוק ולהצטייד בתעודת זהות או דרכון.
 • בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
 • אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין בטופס הירוק.

בדיקות רפואיות נוספות

קבלת חותמת כשירות ממשרד הרישוי

ערעור

 • במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה.

חשוב לדעת

 • ניתן להתחיל בשיעורי הנהיגה גם לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ לעבור תחילה את בחינת התיאוריה ורק לאחר מכן להתחיל בשיעורים המעשיים.
 • לפרטים על דרגות הרישיונות בישראל והדרישות עבור כל דרגה ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.