(בדיקות רפואיות נוספות)
(14 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  =  הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
 
| מידע  =  הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = כדי לקבל את האישור יש לעבור בדיקות רפואיות. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה  
+
| חשוב  = כדי לקבל את האישור יש למלא הצהרת בריאות ולעבור בדיקות ראייה. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/driving_license_in_israel?chapterIndex=1 אתר השירותים והמידע הממשלתי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il בקשה להוצאת רישיון נהיגה] (טופס מקוון)
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 22: שורה 22:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.
 
לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.
 +
{{שימו לב|
 +
* תהליך הוצאת הרישיון נעשה כיום באמצעות טופס מקוון בלבד (לא מנפיקים טופס ירוק לאחר מילוי הטופס המקוון).
 +
* מי שכבר החלו את התהליך במתכונת הישנה ויש ברשותם טופס ירוק, צריכים להחתים אותו במשרד הרישוי לפני ביצוע המבחן העיוני (תיאוריה).}}
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 27: שורה 30:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* בשלב הראשון יש להפיק את הטופס הירוק, הכולל את כל פרטי מבקש הרישיון.
+
* בשלב הראשון יש למלא ולשלוח באופן מקוון [https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה] עם פרטי מבקש הרישיון והצהרת בריאות הכוללת שאלות על מצבו הגופני והנפשי.
* לאחר מכן יש לפנות לבדיקות ראייה ולבדיקות רפואיות, כדי לבחון את הכשירות הרפואית של המבקש לנהיגה ואם נדרשות לו התאמות כלשהן.
+
* לאחר מכן יש להצטלם באחת מתחנות הצילום ולעבור בדיקות ראייה.
* לבסוף יש לפנות למשרד הרישוי לצורך קבלת חותמת כשירות על גבי הטופס הירוק, המאפשרת לגשת למבחן התיאוריה וללימודי הנהיגה.
+
* במקרים מסויימים יידרשו בדיקות נוספות כדי לבחון את הכשירות הרפואית של המבקש לנהוג ואם נדרשות לו התאמות כלשהן.
===הפקת רש"ל 18 (הטופס הירוק)===
+
* למי שיימצאו כשירים לנהיגה, יישלח מסרון עם הזמנה להירשם [[מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)|למבחן העיוני (תיאוריה)]].
* בכדי להתחיל את תהליך קבלת האישור, יש צורך להנפיק את הטופס הירוק.
+
===מילוי טופס מקוון ===
* לשם כך, יש לגשת ל[https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations|תחנות הצילום] המופעלות על ידי אגף הרישוי.
+
* כדי להתחיל את התהליך יש למלא [https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה].
* יש להצטייד בתעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
+
* בטופס צריך לסמן איזו דרגה של רישיון נהיגה מבקשים (ראו [https://www.gov.il/he/Departments/General/table-ranks רשימת רישיונות והיתרים] באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
* הנפקת הטופס כרוכה בתשלום.
+
* יש להצטייד במכשיר טלפון נייד, שיישלחו אליו מסרונים לאימות פרטים אישיים ולאישור שלבים בתהליך (אם המכשיר חסום לקבלת מסרונים, ניתן לקבל הודעות קוליות).
* הטופס מכיל את כל פרטי מבקש הרישיון ומלווה אותו לכל אורך התהליך עד קבלת הרישיון.  
+
* טופס הבקשה כולל הצהרה על מצבו הרפואי של מבקש הרישיון.
* הטופס כולל את תמונת מבקש הרישיון, פרטיו האישיים, פרטים לגבי כשירותו הרפואית לנהוג, ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו.
+
** ההצהרה הרפואית תקפה ל-3 שנים.
* הטופס הירוק יהיה תקף למשך 3 שנים מהמועד שבו בוצעו הבדיקות הרפואיות (ראו בפסקה הבאה).
+
** ככלל אין צורך לגשת לרופא המשפחה, אך במקרים מסויימים יידרשו מסמכים רפואיים.
 +
* לאחר מילוי הפרטים וההצהרה הרפואית, יישלח מסרון למספר הטלפון שנרשם בטופס, עם הסבר על השלב הבא בתהליך.  
 +
=== צילום תמונה ובדיקת ראייה ===
 +
* לצורך צילום התמונה שתופיע ברישיון הנהיגה ותישמר במאגר משרד התחבורה, יש להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) לאחת מ[https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations תחנות הצילום].
 +
** מי שטרם מלאו להם 16 שנים, יגיעו לתחנת הצילום עם אחד מההורים ועם תעודת הזהות של ההורה, כולל הספח.
 +
** הצילום אינו כרוך בתשלום.
 +
* לאחר מכן, יש לעבור בדיקות ראייה אצל אופטומטריסט מורשה מטעם רשות הרישוי. 
 +
** במרבית תחנות הצילום ניתן לבצע גם את בדיקות הראייה.
 +
**  ניתן לבקש מהאופטומטריסט לקבל עותק מודפס של תוצאות הבדיקה.
 +
** בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
 +
** אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין.
 +
* לאחר צילום התמונה וביצוע בדיקות הראייה, אם הכל יימצא תקין יישלח מסרון למבקש הרישיון עם הזמנה להירשם [[מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)|למבחן העיוני (תיאוריה)]].  
 +
** ניתן להיבחן במספר שפות ובמקרים מסוימים יש אפשרות להיבחן בעל-פה, באמצעות מערכת שמע ממוחשבת (ראו [[התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי|מידע נוסף]]).
 +
** מי שזכאי לפטור מהמבחן העיוני, יקבל מסרון שזכאותו לפטור עודכנה במערכת ושניתן להמשיך בתהליך.
 +
* אם יימצא כי המבקש אינו כשיר לנהיגה, או שטרם התקבלה החלטה לגבי בקשתו, יישלח לו מסרון המפרט זאת.
  
===ביצוע בדיקות רפואיות===
+
=== בדיקות רפואיות ===
* לאחר הנפקת הטופס הירוק יש לבצע בדיקות רפואיות כדי לוודא את כשירותו של מבקש הרישיון לנהוג, ולאבחן אם יש צורך בהתאמות שונות לצורך הנהיגה, כגון הרכבת משקפיים או הגבהות.
 
==== בדיקת ראייה ====
 
* בדיקות ראייה ניתן לבצע במרבית [https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations|תחנות הצילום].
 
* ניתן לבצע את הבדיקה גם אצל אופטומטריסט מורשה.
 
* יש להביא לבדיקה את הטופס הירוק ולהצטייד בתעודת זהות או דרכון.
 
* בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
 
* אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין בטופס הירוק.
 
==== בדיקות רפואיות נוספות ====
 
* לאחר בדיקת הראייה יש למלא על גבי הטופס הירוק את ההצהרה הרפואית העצמית.
 
* יש לגשת עם ההצהרה העצמית לרופא המשפחה המכיר את המבקש לפחות 3 שנים, כדי שימלא את ההצהרה הרפואית על גבי הטופס הירוק.
 
 
*'''במקרים שבהם קיימות בעיות רפואיות:'''
 
*'''במקרים שבהם קיימות בעיות רפואיות:'''
 
** אגף הרישוי עשוי לשלוח את המבקש להיבדק אצל רופא מטעמו כדי לבדוק את הכשירות לנהיגה ואם נדרשות התאמות.
 
** אגף הרישוי עשוי לשלוח את המבקש להיבדק אצל רופא מטעמו כדי לבדוק את הכשירות לנהיגה ואם נדרשות התאמות.
שורה 57: שורה 64:
 
** לפירוט סעיפי הכשירות הרפואית ומצבים מיוחדים ראו [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Marvad_regulations_2012.pdf תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה] באתר משרד הבריאות.
 
** לפירוט סעיפי הכשירות הרפואית ומצבים מיוחדים ראו [https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Marvad_regulations_2012.pdf תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה] באתר משרד הבריאות.
  
==קבלת חותמת כשירות ממשרד הרישוי==
+
{{תבנית:אזהרה/זימון תור למשרד הרישוי}}
* לאחר סיום הבדיקות הרפואיות, יש להתייצב '''באופן אישי''' באחד מ[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=ea1db53b-5b87-40f9-ba8b-4bd9f6a5ffe4 סניפי הרישוי של משרד התחבורה] (ניתן [https://myvisit.com/#!/home/signin/ להזמין תור מראש]).
+
 
* יש להצטייד בתעודת זהות או דרכון, וכן בטופס הירוק.
 
* קבלת החותמת אינה כרוכה בתשלום.
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש [[ערעור על החלטה רפואית בעניין רשיון נהיגה|ערעור]] על ההחלטה.
 
* במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש [[ערעור על החלטה רפואית בעניין רשיון נהיגה|ערעור]] על ההחלטה.
שורה 71: שורה 76:
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 +
-->
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [https://www.gov.il/he/Departments/faq/qa-new-driver-license שאלות ותשובות - הוצאת רישיון נהיגה] באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 +
<!--
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
-->
 
-->
 +
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:נהיגה ותעבורה]]
 
[[קטגוריה:נהיגה]]
 
[[קטגוריה:נהיגה]]
 +
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]
 +
[[ar:موافقة على إصدار رخصة سياقة]]

גרסה מ־12:45, 26 בינואר 2021

הקדמה:

הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
כדי לקבל את האישור יש למלא הצהרת בריאות ולעבור בדיקות ראייה. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה

טפסים

לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.

שימו לב
 • תהליך הוצאת הרישיון נעשה כיום באמצעות טופס מקוון בלבד (לא מנפיקים טופס ירוק לאחר מילוי הטופס המקוון).
 • מי שכבר החלו את התהליך במתכונת הישנה ויש ברשותם טופס ירוק, צריכים להחתים אותו במשרד הרישוי לפני ביצוע המבחן העיוני (תיאוריה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להוציא רישיון נהיגה לראשונה.

שלבי ההליך

 • בשלב הראשון יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה עם פרטי מבקש הרישיון והצהרת בריאות הכוללת שאלות על מצבו הגופני והנפשי.
 • לאחר מכן יש להצטלם באחת מתחנות הצילום ולעבור בדיקות ראייה.
 • במקרים מסויימים יידרשו בדיקות נוספות כדי לבחון את הכשירות הרפואית של המבקש לנהוג ואם נדרשות לו התאמות כלשהן.
 • למי שיימצאו כשירים לנהיגה, יישלח מסרון עם הזמנה להירשם למבחן העיוני (תיאוריה).

מילוי טופס מקוון

 • כדי להתחיל את התהליך יש למלא טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה.
 • בטופס צריך לסמן איזו דרגה של רישיון נהיגה מבקשים (ראו רשימת רישיונות והיתרים באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
 • יש להצטייד במכשיר טלפון נייד, שיישלחו אליו מסרונים לאימות פרטים אישיים ולאישור שלבים בתהליך (אם המכשיר חסום לקבלת מסרונים, ניתן לקבל הודעות קוליות).
 • טופס הבקשה כולל הצהרה על מצבו הרפואי של מבקש הרישיון.
  • ההצהרה הרפואית תקפה ל-3 שנים.
  • ככלל אין צורך לגשת לרופא המשפחה, אך במקרים מסויימים יידרשו מסמכים רפואיים.
 • לאחר מילוי הפרטים וההצהרה הרפואית, יישלח מסרון למספר הטלפון שנרשם בטופס, עם הסבר על השלב הבא בתהליך.

צילום תמונה ובדיקת ראייה

 • לצורך צילום התמונה שתופיע ברישיון הנהיגה ותישמר במאגר משרד התחבורה, יש להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) לאחת מתחנות הצילום.
  • מי שטרם מלאו להם 16 שנים, יגיעו לתחנת הצילום עם אחד מההורים ועם תעודת הזהות של ההורה, כולל הספח.
  • הצילום אינו כרוך בתשלום.
 • לאחר מכן, יש לעבור בדיקות ראייה אצל אופטומטריסט מורשה מטעם רשות הרישוי.
  • במרבית תחנות הצילום ניתן לבצע גם את בדיקות הראייה.
  • ניתן לבקש מהאופטומטריסט לקבל עותק מודפס של תוצאות הבדיקה.
  • בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
  • אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין.
 • לאחר צילום התמונה וביצוע בדיקות הראייה, אם הכל יימצא תקין יישלח מסרון למבקש הרישיון עם הזמנה להירשם למבחן העיוני (תיאוריה).
  • ניתן להיבחן במספר שפות ובמקרים מסוימים יש אפשרות להיבחן בעל-פה, באמצעות מערכת שמע ממוחשבת (ראו מידע נוסף).
  • מי שזכאי לפטור מהמבחן העיוני, יקבל מסרון שזכאותו לפטור עודכנה במערכת ושניתן להמשיך בתהליך.
 • אם יימצא כי המבקש אינו כשיר לנהיגה, או שטרם התקבלה החלטה לגבי בקשתו, יישלח לו מסרון המפרט זאת.

בדיקות רפואיות

אזהרה
החל מה-15.01.2020 אין אפשרות להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ערעור

 • במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה.

חשוב לדעת

 • ניתן להתחיל בשיעורי הנהיגה גם לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ לעבור תחילה את בחינת התיאוריה ורק לאחר מכן להתחיל בשיעורים המעשיים.
 • לפרטים על דרגות הרישיונות בישראל והדרישות עבור כל דרגה ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

הרחבות ופרסומים