תבנית:מושג/תחילת טור ימני

אנשי מילואים שביצעו לפחות 10 ימי שמ"פ בשנה, במהלך שש שנים במצטבר, יכולים לקבל אישור המקנה להם הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק במשרדי קצין העיר

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרחבות ופרסומים

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי