הקדמה:

אנשי מילואים שביצעו לפחות 10 ימי שמ"פ בשנה, במהלך שש שנים במצטבר, יכולים לקבל אישור המקנה להם הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק במשרדי קצין העיר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הרחבות ופרסומים