הקדמה:

אנשי מילואים שביצעו לפחות 10 ימי שמ"פ בשנה, במהלך 6 שנים במצטבר, יכולים לקבל אישור המקנה להם הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק באמצעות פנייה למוקד המילואים 6535*
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (ראו דוגמה לאישור) יכולים לקבל מי שעמדו באחד משני התנאים האלה:

  • חיילי מילואים שנמצאים במערך המילואים יותר מ-6 שנים, וביצעו החל משנת 2003 שש שנים מצטברות, שבהן הוגדרו כ"משרת מילואים פעיל", על פי הנתונים המעודכנים בצה"ל (חיילים אלה זכאים לאישור עד 3 שנים מיום יציאתם לפטור).
  • חיילי מילואים שנמצאים במערך המילואים יותר מ-6 שנים וביצעו 80 ימי מילואים בתקופה של שש שנים רצופות (חיילים אלה זכאים לאישור עד 6 שנים מיום יציאתם לפטור).
  • האישור נדרש בקבלת הטבות שונות, כגון:
  • את האישור ניתן להנפיק באמצעות פנייה למוקד המילואים 6535*.

הרחבות ופרסומים