הקדמה:

אנשי מילואים שביצעו לפחות 10 ימי שמ"פ בשנה, במהלך 6 שנים במצטבר, יכולים לקבל אישור המקנה להם הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק באמצעות פנייה למוקד המילואים 6535*
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (ראו דוגמה לאישור) יכולים לקבל מי שעמדו באחד משני התנאים האלה:

  • חיילי מילואים שנמצאים במערך המילואים יותר מ-6 שנים, ואשר ביצעו החל משנת 2003 שש שנים מצטברות, שבהן הוגדרו כ"משרת מילואים פעיל" (חיילים אלה זכאים לאישור עד 3 שנים מיום יציאתם לפטור ממילואים).
  • חיילי מילואים שנמצאים במערך המילואים יותר מ-6 שנים ואשר ביצעו 80 ימי מילואים סך הכל בתקופה של שש שנים רצופות (חיילים אלה זכאים לאישור עד 6 שנים מיום יציאתם לפטור ממילואים).


האישור נדרש בקבלת הטבות שונות, כגון:


את האישור ניתן להנפיק באמצעות פנייה למוקד המילואים 6535*.

הרחבות ופרסומים