אוטיזם היא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרים מן הזולת ולפתח קשרים הדדיים באופן תקין. הפגיעה נגרמת בשל ליקוי בפעילות המוח, ראשיתה בגיל רך, ובדרך כלל היא קיימת לכל אורך החיים.

אוטיזם שייך לקבוצה של לקויות התפתחות הנקראות "הפרעות התפתחות נרחבות" (PDD). הפרעות אלה מאופיינות בפגיעה קשה ורחבה בשלושה תחומי התפתחות: תפקוד חברתי, תקשורת, והתנהגות. אוטיזם מתאפיין בהתפתחות לקויה או חריגה מאוד בכל שלושת התחומים. לפעמים מכנים את ההפרעה האוטיסטית "אוטיזם של הילדות" או "תסמונת קאנר" (מצוטט מאתר אלו"ט)


בקישור הבא נהלים לאבחון ילדים על הספקטרום האוטיסטי - חוזר מנכ"ל משרד הבריאות.

מעברים/שינויים

  • ילדך הוכר כאוטיסט
  • ילד אוטיסט מגיע לגיל 21

תהליכים

  • רשימת תהליכים בנושא

זכויות

עמותות מסייעות

גורמי ממשל מטפלים

  • משרד הרווחה - היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם

חוקים ותקנות רלוונטיים

פסקי דין

  • רשימת פסקי דין בנושא.

מקורות והרחבות

  • המידע בדף זה מתוך "חוברת זכויות לילדים על רצף האוטיזם", פברואר 2009, אלו"ט.