מ (סיגל רונן-כץ העביר את הדף [[חדש:אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות ולא נעדר/ה מהעבודה הן במשך תקופת הטיפולים והן במשך 150 ימים לאחר תחילת ה...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־19:08, 2 באפריל 2020

הקדמה:

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 4333-11-19
תאריך:
29.03.2020
קישור:
פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017 .
 • המעסיק ביקש לפטר את העובדת, אך במכתב מיום 15.11.2018 נודע לו שלמרות שהעובדת לא נעדרה מעבודתה, היא עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר.
 • בהתאם לאמור 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים , האוסר על פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר, הגיש המעסיק בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לפטר את העובדת (להלן "הממונה").
 • בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועדתחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין תחולה לחוק עבודת נשים ואין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 • העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.
 • המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 • הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ועל השאלה האם ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, או רק במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית), לפי המאוחר בניהם.

פסק הדין

 • 9 סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריותאו טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.
 • לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת 150 הימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • בית הדין הארצי בחן את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ואת דברי ההסבר וקיבל את עמדת העובדת לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 • עובדת המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה עברה העובדת טיפולי פוריות, הרי שלמרות שעברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול, העובדת שהתה בתקופה מוגנת מפני פיטורים ולכן טעתה הממונה כשקבעה כי בנסיבות העניין לא נדרש היתר לפיטורי העובדת ובדין קבע בית הדין האזורי כי החלטתה מבוטלת.

משמעות

 • למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות ועומדים בתנאי הזכאות, אף אם לא נעדרו ממקום העבודה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי פוריות או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופית) לפי המאוחר בניהם, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים .
 • מן האמור לעיל עולה שההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות