שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע=  ההגנה שמקנה החוק על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות]] מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום  מתחילת [[טיפולי פוריות| טיפולי הפוריות ]] או טיפולי [[הפריה חוץ גופית (IVF)|הפריה חוץ גופית]] , לפי המאוחר בניהם
+
| מידע=  ההגנה שמקנה החוק על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות]] מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום  מתחילת [[טיפולי פוריות| טיפולי הפוריות ]] או במשך 150 ימים מתחילת טיפולי [[הפריה חוץ גופית (IVF)|הפריה חוץ גופית]] , לפי המאוחר מבין שלושת התקופות
 
| אסור  = למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, אשר עומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], במשך כל תקופת הטיפולים, ללא  הגבלה, אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים]]
 
| אסור  = למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, אשר עומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], במשך כל תקופת הטיפולים, ללא  הגבלה, אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים]]
 
| חשוב=  איסור הפיטורים  כאמור במהלך טיפולי הפוריות, חל גם אם חלפו  150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם  
 
| חשוב=  איסור הפיטורים  כאמור במהלך טיפולי הפוריות, חל גם אם חלפו  150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם  

גרסה מ־19:44, 2 באפריל 2020

הקדמה:

ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפוריות או במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופית , לפי המאוחר מבין שלושת התקופות
למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, אשר עומדים בתנאי הזכאות, במשך כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, אלא בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים
איסור הפיטורים כאמור במהלך טיפולי הפוריות, חל גם אם חלפו 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 4333-11-19
תאריך:
29.03.2020
קישור:
פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017 .
 • המעסיק ביקש לפטר את העובדת, אך במכתב מיום 15.11.2018 נודע לו שלמרות שהעובדת לא נעדרה מעבודתה, היא עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר.
 • בהתאם לאמור 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים , האוסר על פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר, הגיש המעסיק בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לפטר את העובדת (להלן "הממונה").
 • בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועדתחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין תחולה לחוק עבודת נשים ואין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 • העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.
 • המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 • הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ועל השאלה האם ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, או רק במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית), לפי המאוחר בניהם.

פסק הדין

 • 9 סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.
 • לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת 150 הימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • בית הדין הארצי בחן את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ואת דברי ההסבר וקיבל את עמדת העובדת לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 • עובדת המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה עברה העובדת טיפולי פוריות, הרי שלמרות שעברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול, העובדת שהתה בתקופה מוגנת מפני פיטורים ולכן טעתה הממונה כשקבעה כי בנסיבות העניין לא נדרש היתר לפיטורי העובדת ובדין קבע בית הדין האזורי כי החלטתה מבוטלת.

משמעות

 • למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי שנעדרו מהעבודה, אשר ועומדים בתנאי הזכאות, במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפוריות או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופיתלפי 'המאוחר בניהם, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים .
 • מן האמור לעיל עולה שההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.

חקיקה ונהלים

תודות

פסק הדין באדיבות "אתר נבו".