(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(24 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע=  ההגנה שמקנה החוק על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות]] מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום  מתחילת [[טיפולי פוריות| טיפולי הפוריות ]] או טיפולי [[הפריה חוץ גופית (IVF)|הפריה חוץ גופית]] , לפי המאוחר בניהם
+
| מידע=  ההגנה שמקנה החוק על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות]] מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום  מתחילת [[טיפולי פוריות| טיפולי הפוריות ]] או מתחילת טיפולי [[הפריה חוץ גופית (IVF)|הפריה חוץ גופית]], לפי המאוחר מבניהם
| אסור  = למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, אשר עומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], במשך כל תקופת הטיפולים, ללא  הגבלה, אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים]]
+
| אסור  = למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות ושלא נעדרו מהעבודה, אשר עומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], במשך כל תקופת הטיפולים, אלא [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים]]
| חשוב=  איסור הפיטורים  כאמור במהלך טיפולי הפוריות, חל גם אם חלפו  150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם
 
 
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 13: שורה 11:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[זכויות נשים עובדות]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[טיפולי פוריות]]
 +
|[[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות]]
 +
| [[הורים בעבודה]]
 +
| [[זכותון נשים עובדות]]
 
}}
 
}}
  
שורה 26: שורה 27:
  
 
==רקע עובדתי==
 
==רקע עובדתי==
* העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017 .
+
* העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017.
*  המעסיק  ביקש לפטר את העובדת, אך במכתב מיום 15.11.2018 נודע לו שלמרות שהעובדת לא נעדרה מעבודתה, היא  עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר.
+
*  המעסיק  ביקש לפטר את העובדת, אך נודע לו שהעובדת עוברת [[טיפולי פוריות]] החל מחודש ספטמבר 2018, על אף שלא נעדרה מעבודתה עקב הטיפולים.
*  בהתאם לאמור [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif15 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים] , האוסר על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר]], הגיש המעסיק [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בקשה לממונה על חוק עבודת נשים]] לפטר את העובדת (להלן "הממונה").
+
*  בהתאם לאמור [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif15 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים], האוסר על [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות|פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר]], הגיש המעסיק [[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|בקשה לממונה על חוק עבודת נשים]] לפטר את העובדת.
* בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועדתחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין תחולה לחוק עבודת נשים ואין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
+
* בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 
*  העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.  
 
*  העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.  
 
*  המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 
*  המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
שורה 35: שורה 36:
  
 
== פסק הדין ==
 
== פסק הדין ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif15 9 סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים] אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.  
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif15 סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים] אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.  
* לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת 150 הימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.  
+
* לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת של עד 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.  
* בית הדין הארצי בחן את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 9(ה)(3)  לחוק עבודת נשים ואת דברי ההסבר וקיבל את עמדת העובדת לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, '''חלה על  כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.'''
+
* בית הדין הארצי קיבל את עמדת העובדת, לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, '''חלה על  כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.'''
*  עובדת  המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
+
*  עובדת  המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים ועומדת בשאר [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר מבין 3 תקופות אלה.
*מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה עברה העובדת טיפולי פוריות, הרי שלמרות שעברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול,  העובדת שהתה בתקופה מוגנת מפני פיטורים ולכן טעתה הממונה כשקבעה כי בנסיבות העניין לא נדרש היתר לפיטורי העובדת ובדין קבע בית הדין האזורי כי החלטתה מבוטלת.
+
*מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה היתה העובדת בעיצומם של טיפולי פוריות, אסור לפטר אותה  ללא היתר, גם אם עברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול.
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
* למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי שנעדרו מהעבודה, אשר ועומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת [[טיפולי פוריות |טיפולי הפוריות]] או במשך 150 יום מתחילת  טיפולי [[הפריה חוץ גופית (IVF)|הפריה חוץ גופית]]לפי '''המאוחר בניהם'', אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים .
+
* למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי שנעדרו מהעבודה, ואשר עומדים [[איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות#מתי אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדרו ממקום העבודה?|בתנאי הזכאות]], '''במשך כל תקופת הטיפולים, גם אם עברו 150 ימים מתחילת הטיפולים''', אלא ב[[בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים|היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים]].
*  מן האמור לעיל עולה שההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, '''חלה על כל תקופת הטיפולים''', ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
 
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
 
 
== תודות ==
 
  
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p176_001.htm#Seif15 חוק עבודת נשים] - סעיף 9(ה).
 +
=== תודות ===
 +
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה: פסקי דין]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך =  פסקי דין
 +
|תחום תוכן = נשים
 +
}}
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]]
 +
[[קטגוריה:שוויון הזדמנויות בעבודה]]
 +
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
[[קטגוריה:הגברת האכיפה של דיני העבודה]]
 +
[[קטגוריה:היריון ולידה]]
 +
[[קטגוריה:פיטורים]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[קטגוריה:טיפולי פוריות]]
 +
[[AR:حظر إقالة عمال يخضعون لعلاجات الإخصاب ولم يتغيبوا عن العمل خلال فترة العلاج بأكملها، حتى لو مر 150 يومًا منذ بدء العلاجات إلا بتصريح]]

גרסה אחרונה מ־14:03, 13 ביולי 2022

הקדמה:

ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדים העוברים טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה במשך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפוריות או מתחילת טיפולי הפריה חוץ גופית, לפי המאוחר מבניהם
למעסיק אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות ושלא נעדרו מהעבודה, אשר עומדים בתנאי הזכאות, במשך כל תקופת הטיפולים, אלא בהיתר מהממונה על חוק עובדת נשים

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 4333-11-19
תאריך:
29.03.2020
קישור:
פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017.
 • המעסיק ביקש לפטר את העובדת, אך נודע לו שהעובדת עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר 2018, על אף שלא נעדרה מעבודתה עקב הטיפולים.
 • בהתאם לאמור 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים, האוסר על פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר, הגיש המעסיק בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לפטר את העובדת.
 • בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 • העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה וביטל את החלטת הממונה.
 • המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 • הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ועל השאלה האם ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, או רק במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית), לפי המאוחר בניהם.

פסק הדין

 • סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.
 • לטענת העובדת יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שההגנה מפני פיטורים החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת של עד 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • בית הדין הארצי קיבל את עמדת העובדת, לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 • עובדת המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים ועומדת בשאר בתנאי הזכאות, מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר מבין 3 תקופות אלה.
 • מאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת הממונה היתה העובדת בעיצומם של טיפולי פוריות, אסור לפטר אותה ללא היתר, גם אם עברו 150 יום ממועד תחילת הטיפול.

משמעות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".