(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(17 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אסיפת נושים היא אסיפה אליה מוזמנים [[חדש:נושה בפשיטת רגל|נושים]] של [[חדש:חייב בפשיטת רגל]]
+
| מידע  = אסיפת נושים היא אסיפה אליה מוזמנים [[נושה בפשיטת רגל|נושים]] של [[חייב בפשיטת רגל]]
 
| מידע2 = באסיפת נושים מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל
 
| מידע2 = באסיפת נושים מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = על החייב להתייצב לאסיפות הנושים, ככל שהן מתקיימות
+
| חשוב  = על החייב להתייצב לאסיפות הנושים, אם הן מתקיימות
 
| חשוב2 = במקרים רבים, מטעמי יעילות וחוסר עניין של הנושים, לא מתקיימות אסיפות נושים במהלך הליך פשיטת הרגל
 
| חשוב2 = במקרים רבים, מטעמי יעילות וחוסר עניין של הנושים, לא מתקיימות אסיפות נושים במהלך הליך פשיטת הרגל
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 11: שורה 11:
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
+
| [[פשיטת רגל וחדלות פירעון]]
| [[חדש:נושה בפשיטת רגל]]
+
| [[נושה בפשיטת רגל]]
 +
| [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
{{פשיטת רגל ישן}}
אסיפת נושים היא פגישה של כל [[חדש:נושה בפשיטת רגל|הנושים]] של [[חדש:חייב בפשיטת רגל]], בה יכולות להתקבל החלטות שונות.
+
אסיפת נושים היא פגישה של כל [[נושה בפשיטת רגל|הנושים]] של [[חייב בפשיטת רגל]], בה יכולות להתקבל החלטות שונות.
 
* סוגי החלטות שניתן לקבל באסיפות נושים:
 
* סוגי החלטות שניתן לקבל באסיפות נושים:
** החלטה לקבל או לדחות הצעות הסדר ([[חדש:פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים|לפני צו כינוס נכסים]], [[חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים|אחרי צו כינוס נכסים]] או [[חדש:פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל|אחרי הכרזת פשיטת רגל]]).
+
** החלטה לקבל או לדחות הצעות הסדר ([[פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים|לפני צו כינוס נכסים]], [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים|אחרי צו כינוס נכסים]] או [[פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל|אחרי הכרזת פשיטת רגל]]).
 
** החלטה שיש להכריז על החייב כפושט רגל.
 
** החלטה שיש להכריז על החייב כפושט רגל.
 
** החלטות נוספות הנוגעות להליך פשיטת הרגל.
 
** החלטות נוספות הנוגעות להליך פשיטת הרגל.
* את אסיפת הנושים מכנס [[חדש:הכונס הרשמי]] או בעל תפקיד ([[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל]] או [[חדש:נאמן בפשיטת רגל]]), מיוזמתו, לפי בקשת נושה או חייב, או על פי הוראת בית המשפט.
+
* את אסיפת הנושים מכנס [[הכונס הרשמי]] או בעל תפקיד ([[מנהל מיוחד בפשיטת רגל]] או [[נאמן בפשיטת רגל]]), מיוזמתו, לפי בקשת נושה או חייב, או על פי הוראת בית המשפט.
 
* על החייב להתייצב לאסיפות נושים.
 
* על החייב להתייצב לאסיפות נושים.
 
* '''מטעמי יעילות ו/או חוסר עניין של הנושים, במקרים רבים לא מתכנסות אסיפות נושים לכל אורך הליך פשיטת הרגל'''.  
 
* '''מטעמי יעילות ו/או חוסר עניין של הנושים, במקרים רבים לא מתכנסות אסיפות נושים לכל אורך הליך פשיטת הרגל'''.  
  
== הצעב וקבלת החלטות באסיפות נושים ==
+
== הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים ==
* רק לנושים שהגישו [[חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל|תביעת חוב]] יש זכות הצבעה באסיפה.
+
* רק לנושים שהגישו [[הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל|תביעת חוב]] יש זכות הצבעה באסיפה.
 
* חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.
 
* חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.
 
** '''החלטה''' או '''החלטה רגילה''' היא החלטה שנתקבלה על ידי נושים המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
 
** '''החלטה''' או '''החלטה רגילה''' היא החלטה שנתקבלה על ידי נושים המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
{{דוגמה| * בהצבעה על החלטה משתתפים ארבעה נושים: נושה א' בעל תביעת חוב על סך 10,000 ש"ח, נושה ב' בעל תביעת חוב על סך 40,000 ש"ח, נושה ג' בעל תביעת חוב על סך 100,000 ש"ח, נושה ד' ונושה ה', בעלי תביעות חוב על סך 150,000 ש"ח כל אחד.
+
{{דוגמה| * בהצבעה על החלטה משתתפים ארבעה נושים: נושה א' בעל תביעת חוב על סך 10,000 , נושה ב' בעל תביעת חוב על סך 40,000 , נושה ג' בעל תביעת חוב על סך 100,000 , נושה ד' ונושה ה', בעלי תביעות חוב על סך {{חשב ועצב | {{נתון:פתיחת הליכי חדלות פירעון (מעל ומתחת 150) }} }} ₪ (נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}) כל אחד.
* החלטה רגילה יכולה להתקבל ברוב של נושה ד' ונושה ה', שהינם בעלי תביעות חוב השוות ליותר מ-50% מסך תביעות החוב (300,000 ש"ח מתוך 450,000 ש"ח תביעות, כלומר 66%).}}
+
* החלטה רגילה יכולה להתקבל ברוב של נושה ד' ונושה ה', שהינם בעלי תביעות חוב השוות ליותר מ-50% מסך תביעות החוב (300,000 מתוך 450,000 תביעות, כלומר 66%).}}
 
** '''החלטה מיוחדת''' היא החלטה שנתקבלה על ידי רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
 
** '''החלטה מיוחדת''' היא החלטה שנתקבלה על ידי רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
 
{{דוגמה| * בדוגמה שלעיל, החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי שלושה נושים לפחות (רוב מספרי).
 
{{דוגמה| * בדוגמה שלעיל, החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי שלושה נושים לפחות (רוב מספרי).
* החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים ג', ד' ו-ה' (ערך תביעות חוב משותף של 400,000 ש"ח, כלומר 88%).
+
* החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים ג', ד' ו-ה' (ערך תביעות חוב משותף של 400,000 , כלומר 88%).
* החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים א', ב', ד' ו-ה' (ערך תביעות משותף של 350,000 ש"ח, כלומר 78%).}}
+
* החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים א', ב', ד' ו-ה' (ערך תביעות משותף של 350,000 , כלומר 78%).}}
 
* נושים יכולים להצביע באסיפות באמצעות שלוח או על ידי העברת הודעה לכונס הרשמי או לבעל התפקיד מראש.
 
* נושים יכולים להצביע באסיפות באמצעות שלוח או על ידי העברת הודעה לכונס הרשמי או לבעל התפקיד מראש.
<!--
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
  
== חקיקה ונהלים ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [[חדש:פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 1, 26, 56.
+
=== חקיקה ונהלים ===
* [[חדש:תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 75-53.
+
* [[פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 1, 26, 56.
 +
* [[תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 75-53.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
 
* [http://index.justice.gov.il/KonesRishmi/knr141.pdf הנחיה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
 
* [http://index.justice.gov.il/KonesRishmi/knr141.pdf הנחיה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
<!--
 
== מקורות ==
 
-->
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = מושגים
 +
|תחום תוכן = חובות
 +
}}
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
[[קטגוריה:עצמאיים ועסקים]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
 
 +
[[ar:اجتماع الدائنين في عملية الإفلاس]]

גרסה אחרונה מ־12:50, 13 ביולי 2022

הקדמה:

אסיפת נושים היא אסיפה אליה מוזמנים נושים של חייב בפשיטת רגל
באסיפת נושים מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל
על החייב להתייצב לאסיפות הנושים, אם הן מתקיימות
במקרים רבים, מטעמי יעילות וחוסר עניין של הנושים, לא מתקיימות אסיפות נושים במהלך הליך פשיטת הרגל
אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

אסיפת נושים היא פגישה של כל הנושים של חייב בפשיטת רגל, בה יכולות להתקבל החלטות שונות.

הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים

 • רק לנושים שהגישו תביעת חוב יש זכות הצבעה באסיפה.
 • חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.
  • החלטה או החלטה רגילה היא החלטה שנתקבלה על ידי נושים המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
דוגמה
 • בהצבעה על החלטה משתתפים ארבעה נושים: נושה א' בעל תביעת חוב על סך 10,000 ₪, נושה ב' בעל תביעת חוב על סך 40,000 ₪, נושה ג' בעל תביעת חוב על סך 100,000 ₪, נושה ד' ונושה ה', בעלי תביעות חוב על סך 153,152.17 ₪ (נכון ל-2022) כל אחד.
 • החלטה רגילה יכולה להתקבל ברוב של נושה ד' ונושה ה', שהינם בעלי תביעות חוב השוות ליותר מ-50% מסך תביעות החוב (300,000 ₪ מתוך 450,000 ₪ תביעות, כלומר 66%).
 • החלטה מיוחדת היא החלטה שנתקבלה על ידי רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
דוגמה
 • בדוגמה שלעיל, החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי שלושה נושים לפחות (רוב מספרי).
 • החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים ג', ד' ו-ה' (ערך תביעות חוב משותף של 400,000 ₪, כלומר 88%).
 • החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים א', ב', ד' ו-ה' (ערך תביעות משותף של 350,000 ₪, כלומר 78%).
 • נושים יכולים להצביע באסיפות באמצעות שלוח או על ידי העברת הודעה לכונס הרשמי או לבעל התפקיד מראש.
 • מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים