שורה 27: שורה 27:
 
* '''מטעמי יעילות ו/או חוסר עניין של הנושים, במקרים רבים לא מתכנסות אסיפות נושים לכל אורך הליך פשיטת הרגל'''.  
 
* '''מטעמי יעילות ו/או חוסר עניין של הנושים, במקרים רבים לא מתכנסות אסיפות נושים לכל אורך הליך פשיטת הרגל'''.  
  
== הצעב וקבלת החלטות באסיפות נושים ==
+
== הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים ==
 
* רק לנושים שהגישו [[חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל|תביעת חוב]] יש זכות הצבעה באסיפה.
 
* רק לנושים שהגישו [[חדש:הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל|תביעת חוב]] יש זכות הצבעה באסיפה.
 
* חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.
 
* חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.

גרסה מ־13:52, 25 ביוני 2015

הקדמה:

אסיפת נושים היא אסיפה אליה מוזמנים נושים של חדש:חייב בפשיטת רגל
באסיפת נושים מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל
על החייב להתייצב לאסיפות הנושים, ככל שהן מתקיימות
במקרים רבים, מטעמי יעילות וחוסר עניין של הנושים, לא מתקיימות אסיפות נושים במהלך הליך פשיטת הרגל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אסיפת נושים היא פגישה של כל הנושים של חדש:חייב בפשיטת רגל, בה יכולות להתקבל החלטות שונות.

 • סוגי החלטות שניתן לקבל באסיפות נושים:
  • החלטה לקבל או לדחות הצעות הסדר (לפני צו כינוס נכסים, אחרי צו כינוס נכסים או אחרי הכרזת פשיטת רגל).
  • החלטה שיש להכריז על החייב כפושט רגל.
  • החלטות נוספות הנוגעות להליך פשיטת הרגל.
 • את אסיפת הנושים מכנס חדש:הכונס הרשמי או בעל תפקיד (חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל או חדש:נאמן בפשיטת רגל), מיוזמתו, לפי בקשת נושה או חייב, או על פי הוראת בית המשפט.
 • על החייב להתייצב לאסיפות נושים.
 • מטעמי יעילות ו/או חוסר עניין של הנושים, במקרים רבים לא מתכנסות אסיפות נושים לכל אורך הליך פשיטת הרגל.

הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים

 • רק לנושים שהגישו תביעת חוב יש זכות הצבעה באסיפה.
 • חלק מההחלטות יכולים לקבל הנושים בהחלטה רגילה וחלק מההחלטות צריכות להתקבל בהחלטה מיוחדת.
  • החלטה או החלטה רגילה היא החלטה שנתקבלה על ידי נושים המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
דוגמה
 • בהצבעה על החלטה משתתפים ארבעה נושים: נושה א' בעל תביעת חוב על סך 10,000 ש"ח, נושה ב' בעל תביעת חוב על סך 40,000 ש"ח, נושה ג' בעל תביעת חוב על סך 100,000 ש"ח, נושה ד' ונושה ה', בעלי תביעות חוב על סך 150,000 ש"ח כל אחד.
 • החלטה רגילה יכולה להתקבל ברוב של נושה ד' ונושה ה', שהינם בעלי תביעות חוב השוות ליותר מ-50% מסך תביעות החוב (300,000 ש"ח מתוך 450,000 ש"ח תביעות, כלומר 66%).
 • החלטה מיוחדת היא החלטה שנתקבלה על ידי רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה.
דוגמה
 • בדוגמה שלעיל, החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי שלושה נושים לפחות (רוב מספרי).
 • החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים ג', ד' ו-ה' (ערך תביעות חוב משותף של 400,000 ש"ח, כלומר 88%).
 • החלטה מיוחדת יכולה להתקבל על ידי נושים א', ב', ד' ו-ה' (ערך תביעות משותף של 350,000 ש"ח, כלומר 78%).
 • נושים יכולים להצביע באסיפות באמצעות שלוח או על ידי העברת הודעה לכונס הרשמי או לבעל התפקיד מראש.
 • חקיקה ונהלים

  • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיפים 1, 26, 56.
  • חדש:תקנות פשיטת הרגל - סעיפים 75-53.

  הרחבות ופרסומים