הפורטל עוסק בהיבטים השונים הקשורים להשתלבות מחדש בחברה של האסיר המשתחרר והמאמץ לנהל אורח חיים נורמטיבי.

החיים כאדם משוחרר ושומר חוק הם מורכבים, שכן האסיר המשתחרר נדרש לתת מענה בתחומים רבים: תעסוקה, דיור, יחסי משפחה, גמילה מהתמכרויות, הימנעות מחבירה לגורמים עבריינים, ועוד. עוד בתקופת שהותם של אסירים במאסר, פועל שירות בתי הסוהר להקנות לאסיר כלים מתקנים אשר יסייעו לו לקראת שחרורו. אחרי השחרור עומדת לרשותו הרשות לשיקום האסיר (רש"א) וגורמים נוספים, המסייעים לו לנהל אורח חיים נורמטיבי.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים