תבנית:פסק דין/תחילת טור ימני


תבנית:פסק דין/סיום הקדמה

  • אסיר ביקש לצאת לחופשה בת מספר שעות מבית הסוהר על מנת להשתתף בחתונת אחיו.
  • רשויות בית הסוהר סירבו לאשר את החופשה בנימוק שמדובר בחתונה שנייה של אותו אח (שבעת חתונתו כבר נשוי לאישה אחרת) וזאת תוך הפרת החוק האיסור הפלילי בחוק העונשין האוסר על נישואי ביגמיה. לטענת שירות בתי הסוהר, החלטה לאשר את יציאת האסיר לחתונה פוגעת באינטרס הציבורי למנוע נישואי ביגמיה. * האסיר הגיש עתירה מינהלית נגד ההחלטה שלא לשחררו לחתונה. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת האסיר והורה על שחרורו לצורך השתתופתו בחתונת אחיו.
  • שירות בתי הסוהר הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
  • בית המשפט העליון דחה את הבקשה של שב"ס, וקבע גם אם החתונה המתוכננת מהווה הפרה לכאורה של האיסור הפלילי הקבוע בדין על נישואי ביגמיה, הרי ספק אם השתתפותו של האסיר בחתונת אחיו (להבדיל מהשתתפותו של אסיר בחתונתו שלו עצמו המהווה חתונה שנייה) היא זו שתגרום לפגיעה בלתי סבירה באינטרס הציבורי.

משמעות

  • העובדה שמדובר בנישאוי ביגמיה אינה יכולה להוות נימוק לשלילת יציאתו של אסיר לחופשה לצורך השתתפות בחתונת אחיו.

חוקים ותקנות


תבנית:פסק דין/סיום טור ימני

תבנית:פסק דין/תחילת טור שמאלי תבנית:פסק דין/ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
רע"ב 5766/13
תאריך:
22.8.2013

תבנית:פסק דין/סיום טור שמאלי