תבנית:מושג/תחילת טור ימני ישנם מקרים בהם אדם מתפקד הלכה למעשה כאפוטרופוס של חסוי, למרות שלא מונה כאפוטרופוס באופן רשמי על ידי בית משפט, או שהיה פגם כלשהו במינויו, או שאפוטרופסותו הרשמית הסתיימה.

החוק קובע כי במקרים אלו, חובותיו ואחריותו של האדם המתפקד כאפוטרופוס למעשה, תהיינה זהות לאלו של אפוטרופוס אשר מונה על ידי בית המשפט.

המטרה היא מחד, להכיר באפוטרופוס למעשה, ומאידך לקבוע כי כל החובות הקיימות לאפוטרופוס ממונה חלות גם עליו, כדי שלא לפגוע בטובתו של החסוי.

חוקים ותקנות


מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי