(ניהול כספי החסוי)
(הרחבות ופרסומים)
(תגית: ערבית)
 
(36 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לבעלי צרכים מיוחדים המגיעים לגיל 18
+
| מידע  = במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס ל[[ילדים עם מוגבלות (ילדים עם צרכים מיוחדים)|ילדים עם מוגבלות]] בהגיעם לגיל 18
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
}}
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
}}
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
{{ראו גם
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| [[אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך]]
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| [[מינוי אפוטרופוס]]
 
+
}}
כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.
+
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
אנשים בעלי צרכים מיוחדים המגיעים לגיל 18, במקרים רבים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש למנות אדם אחר - אפוטרופוס - אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
<!--
 
==למי פונים==
 
*על מנת להתמנות כאפוטרופוסים על אדם בעל צרכים מיוחדים שהגיע לגיל 18, צריך להגיש בקשה לבית משפט לענייני משפחה.
 
*במידה ובית המשפט יתרשם כי האדם, שעבורו מבקשים למנות אפוטרופוס, ("החסוי") אינו מסוגל לדאוג לענייניו או לחלק מהם וכי מינוי אדם אחראי עליו יהיה לטובתו ויגן על זכויותיו, הוא ימנה לו אפוטרופוס.
 
*בית המשפט יכול לקבוע כי אדם הוא פסול דין במידה והוא סובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי הגורם לכך שהוא אינו מסוגל באופן קבוע לדאוג לענייניו. לפי החוק, חובה למנות אפוטרופוס לאדם שהוא פסול דין, על מנת שידאג לאינטרסים שלו ויהיה אחראי על על כל פעולה משפטית בכל תחומי החיים.
 
*ניתן למנות אפוטרופוס גם ללא הכרזה על אדם כפסול דין. במקרה זה על בית המשפט להגדיר באילו תחומים יהיה האפוטרופוס אחראי: ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 
-->
 
 
 
==מי ממונה כאפוטרופוס==
 
*על פי החוק יכול להתמנות כאפוטרופוס קרוב משפחה של החסוי, עו"ד או אדם אחר, תאגיד - מוסד שבו שוהה החסוי, קרן, עמותה וכד' או האפוטרופוס הכללי שהוא נציג היועץ המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות.
 
*בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה של החסוי להתמנות כאפוטרופוסים. אם זה לא מתאפשר, ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים.
 
*כיוון שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שהסכים לכך ואשר נראה המתאים ביותר לטובת החסוי.
 
*ייתכן שימונו מספר אפוטרופוסים, אם בית המשפט יחליט שטובת החסוי דורשת זאת.
 
 
 
==הגשת הבקשה למינוי==
 
יש להגיש בקשה בכתב הכוללת:
 
*טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות אפוטרופסים, פרטי החסוי והנימוקים לבקשה. דוגמה לטופס נמצאת [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/d/d8/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94.pdf כאן].
 
*תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/9/93/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8.pdf דוגמה לתצהיר].
 
*חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של החסוי וכוללת התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. במקרה של חסוי שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, רצוי לציין זאת במפורש.
 
*ניתן לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי, ובמידה וישנן - החלטות של ועדות השמה בעניינו של החסוי.
 
*בני משפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים, ילדים, בני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש. [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/0/0d/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94.pdf דוגמה לטופס כתב הסכמה].
 
*את הבקשה על כל נספחיה יש להכין ב- 4 עותקים: העתק אחד יועבר לבית המשפט, העתק למשרד הרווחה, העתק למשרד האפוטרופוס הכללי.
 
*מגישים את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי. [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה].
 
*ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 
*פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 512 ₪ לבית המשפט ותשלום על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט, (במקרה שהבקשה מוגשת באופן עצמאי). במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, על פי המפורט [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/9.pdf בדף ההסבר].
 
*את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, ניתן לקבל ב[http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm בתי המשפט לענייני משפחה].
 
 
 
==סיוע בהגשת הבקשה==
 
[[הקליניקה לסיוע לחוסים ודיני אפוטרופסות]] מעניקה ייעוץ וסיוע משפטי חינם להוצאת צו אפוטרופסות.
 
 
 
==חשוב לדעת==
 
*רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לחסוי 18 שנים.
 
*אם מגישים את הבקשה לאחר שכבר מלאו לחסוי 18 שנים, מצרפים בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.
 
 
 
<!--
 
===בקשה להכרזה על פסול דין===
 
יש להגיש בקשה בכתב אשר תכלול את הפרטים:
 
*שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין.
 
*צילום ת.ז של מגיש הבקשה ושל החסוי.
 
*הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
 
*תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה (כרוך בתשלום לעו"ד).
 
*תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
 
-->
 
 
 
==אישור הבקשה==
 
*אם לא הוגשה מראש חוות דעת של עו"ס, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל החסוי. במקרים אלו יגיע עו"ס לביתו של החסוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.
 
*לאחר בדיקת הבקשה וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי, בית המשפט בד"כ ייתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס.
 
 
 
== חובות האפוטרופוס ==
 
=== דיווח ===
 
*תוך שלושים יום ממינויו, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לחסוי.
 
*על האפוטרופוס להגיש פעם בשנה דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של החסוי.
 
=== ניהול כספי החסוי ===
 
*האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי החסוי, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות באופן שיישמר ערכם ואף יעלה.
 
*אם לחסוי יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, (בדרך כלל נכסי מקרקעין כמו דירות וכו'), על האפוטרופוס לדאוג לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע שלא ניתן לבצע עסקה בנכסים אלה אלא באמצעות האפוטרופוס.
 
=== שכר האפוטרופוס ===
 
 
 
בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בכפוף לתקנות. השכר משולם מכספי החסוי.
 
  
 +
כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופוסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.
 +
* [[ילדים עם מוגבלות (ילדים עם צרכים מיוחדים)|ילדים עם מוגבלות]] המגיעים לגיל 18, במקרים רבים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש [[מינוי אפוטרופוס|למנות להם אפוטרופוס]] שיהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם. רצוי להגיש את הבקשה למינוי סמוך למועד בו יגיעו לגיל זה.
 
<!--
 
<!--
== תקדימים משפטיים ==
+
== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
 
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*משרד המשפטים: [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/9.pdf דף הסבר לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף / רכוש]
+
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Guide/saltipuleishirechush.pdf מידע לאפוטרופוס לעניינים אישיים ולרכוש] באתר מהאפוטרופוס הכללי.
* [http://issidoron.blogspot.com/2011/01/blog-post_05.html על ממצאי דו"ח מבקר המדינה ביחס לקרן לטיפול בחסויים] - בבלוג של עו"ד ד"ר איסי דורון, ינואר 2011
+
* [https://www.bizchut.org.il/copy-of כשרות משפטית (אפוטרופסות)] באתר ארגון "בזכות".
 
+
*[https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_641764e1aa8c4742b280a47ceaa4a4e1.pdf חוברת בשפה פשוטה בנושא קבלת החלטות נתמכת ואפוטרופסות] באתר ארגון "בזכות".
== מקורות ==
 
*אלו"ט: [http://www.alut.org.il//download/files/hebrew_social_benefits_adult_aug2010_3204.pdf חוברת זכויות לבוגרים על רצף האוטיזם]
 
 
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[אוטיסטים]]
 
| [[אפוטרופסות לקשישים]]
 
| [[הקליניקה לסיוע לחוסים ודיני אפוטרופסות]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== תודות ==
 +
*אלו"ט: [http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/02/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2014.pdf חוברת זכויות לבוגרים על רצף האוטיזם]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
[[קטגוריה:אוטיסטים]]
+
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 +
 
 +
[[ar:وصاية على البالغين مع إعاقة]]

גרסה אחרונה מ־09:57, 16 ביוני 2020

הקדמה:

במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לילדים עם מוגבלות בהגיעם לגיל 18

כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופוסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

  • ילדים עם מוגבלות המגיעים לגיל 18, במקרים רבים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש למנות להם אפוטרופוס שיהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם. רצוי להגיש את הבקשה למינוי סמוך למועד בו יגיעו לגיל זה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות